DysVET – Dyslexia Knowledge Transfer in VET systém


DysVET
DysVET
  Realizace: 2012-2014

Projekt DysVET reaguje na problém nízkého povědomí o dyslexii v běžných školách, organizacích odborného vzdělávání a na trhu práce.

Hlavním cílem je zvýšit informovanost lektorů, učitelů, odborného vzdělávání, manažerů a pracovníků personálních oddělení ve firmách. Cíle bude dosaženo implementací systému vytvořeného ve Velké Británii a přenášeného prostřednictvím transferu inovací do České republiky, Bulharska a Polska. Systém je navržen pro cílovou skupinu osob, které samy nejsou odborníky na dyslexii – učitele na odborných školách, lektory, manažery a pracovníky personálních agentur a oddělení.


13.11.2014 Informační bulletin DysVet (září 2014)


V posledním informačním bulletinu se můžete například seznámit s výsledky pilotního ověrování výukových modulů nebo si přečíst o závěrečných konferencích, které se konaly ve zúčastněných zemích.

Bulletin si stáhněte zde.

11.08.2014 Závěrečná konference a představení výstupů projektu DysVet


Závěrečná konference projektu DysVet proběhla 12.9.2014 v prostorách partnerské školy Gymnázium Sázavská (www.sazavska.cz).

Konference byla příležitostí prezentovat výstupy projektu, které tvoří zejména 9 výukových online modulů zaměřených na zvýšení povědomí o dyslexii v odborném vzdělávání a na trhu práce. Na jejich tvorbě se podíleli odborníci z Velké Británie (Dr. Ian Smythe), Bulharska (Daniela Boneva) a Polska (Magdalena Ziemnicka). Pilotního ověřování se zúčastnilo více než 200 pedagogů, manažerů a personalistů v zapojených zemích, kteří přispěli k vytvoření finální verze modulů.

Konference byla jedinečnou příležitostí představit zajímavé aspekty jednotlivých modulů a sdílet příklady dobré praxe podpory jedinců s dyslexií v odborném vzdělávání a na trhu práce. Své příspěvky představili pedagogové Gymnázia Sázavská, v mezinárodní části si hosté vyslechli tlumočené příspěvky zástupců partnerských organizací z Velké Británie, Polska a Bulharska.

Konferenci mediálně podpořilo Dyscentrum Praha o.s. a redakce školství nakladatelství Wolters Kluwer a.s.


Bližší informace o konferenci naleznete v pozvánce zde.

Fotografie z konference - kliknutím zobrazíte větší fotografii

17.06.2014 Vyšel třetí informační bulletin projektu DysVet


Stáhněte si třetí informační bulletin projektu DysVet.

Třetí bulletin informuje zejména o dokončení první verze nových výukových modulů a spuštění pilotního ověření.                                                                                                   

Bulletin si stáhněte zde.

12.03.2014 Vychází dlouho očekávaná kniha


První společné dílo evropských odborníků na problematiku dyslexie: Dr. Iana Smythe, Doc.PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc., Magdaleny Ziemnicki a Prof. Amandy Kirby

. Kniha je psána srozumitelně pro rodiče dětí s dyslexií a učitele, kteří hledají účinné nástroje pro podporu dětí ve výuce.

První výtisk vychází v březnu 2014.

Cena: 180 Kč

Knihu objednávejte zde.


Prohlédněte si obal a obsah knihy. (Kliknutím na obrázek)

26.02.2014 Pozvánka do pilotního kurzu


Definicí dyslexie existuje celá řada, ale obecně se má za to, že jde o specifickou poruchu učení, která ovlivňuje především schopnost číst a psát bez ohledu na inteligenci. Se správnou podporou a pomocí se ovšem učení může stát jednodušším.

Cílem projektu Dysvet je zvýšit povědomí o dyslexii mezi učiteli, lektory, trenéry a zaměstnavateli, kteří potřebují podpořit dyslektické jedince v odborném vzdělávání a na pracovišti.
Rádi bychom vás požádali o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, na jehož základě navrhneme pilotní kurz tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Na konci dotazníku se můžete do pilotního kurzu projektu DysVet přihlásit.

Stáhnout přihlášku nebo vyplnit online:

https://docs.google.com/forms/d/1InthgiMLJfvBIX_GzdiwA6XuVaLUFMLbbS7cD6G329U/viewform

05.12.2013 Stáhněte si informační bulletin DysVet – září 2013


Přečtěte si o aktuálním dění v projektu zaměřeném na zvýšení povědomí o dyslexii v odborném vzdělávání a na trhu práce v informačním bulletinu zde.

04.12.2013 Stáhněte si informační bulletin DysVet – květen 2013


Zajímavé informace o realizaci projektu ke zvýšení povědomí o projevech dyslexie u dospívajících a dospělých jedinců naleznete v informačním bulletinu zde.

24.06.2013 Prezentace z přednášek o podpoře jedinců s dyslexií v Knihovně Kroměřížska 10.6.2013


V Knihovně Kroměřížska jsme měli jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášky evropských odborníků na dyslexii Dr. Iana Smythe, Magdaleny Ziemnicke a Daniely Bonevy. Přednášky se uskutečnily v rámci nového projektu DysVet.

V tomto projektu vytváříme nové vzdělávací materiály, které budou ve formě elektronických knih.

Dr. Ian Smythe – stáhnout prezentaci
Magdalena Ziemnicka – stáhnout prezentaci
Daniela Boneva – stáhnout prezentaci


Fotografie z přednášky - kliknutím zobrazíte větší fotografii

10.05.2013 Pozvánka na přednášky evropských odborníků na téma efektivní podpory jedinců s dyslexií


V Knihovně Kroměřížska se 10.6.2013 od 13.00 hod. uskuteční přednášky Dr. Iana Smythe, předního propagátora využívání technologií ve vzdělávání jedinců s dyslexií, zakladatelky národní asociace dyslexie v Bulharsku paní Daniely Bonevy a paní Magdaleny Ziemnicke, odbornice na danou problematiku v Polsku.

Přednášky jsou určeny pedagogickým pracovníkům, ale i dalším zájemcům o toto téma z řad veřejnosti. Vstup na přednášky je díky financování z projektu EU zdarma.

Bližší informace naleznete v pozvánce zde.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti mailem na management@euro-face.cz