Projekt 3D Tisk


Projekt
Projekt
  Realizace: 2022–2024

Cílem projektu 3D Tisk je přispět k vytvoření mezinárodní digitální komunity odborných škol a dalších vzdělávacích organizací na společné téma tvorby tisknutelných 3D modelů.

Projekt 3D Tisk se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních postupů, konkrétně využití 3D tisku ve výuce. Partnerské organizace zjistily, že školy využívají 3D tiskárny převážně k tisku dle připravených šablon, proto projekt specifikoval potřebu podporovat odborné školy ve využití širokého potenciálu 3D tiskáren, a to tak, aby vedly studenty k programování a tvorbě vlastních 3D projektů. Tato inovativní výuka přispívá ke zvýšení technických kompetencí studentů ve vazbě na technologické trendy a potřeby trhu práce.

V projektu bychom chtěli propojit výukové aktivity založené na vytváření nových 3D projektů se zvyšováním povědomí studentů a pochopením společných hodnot EU: proto studenti odborného vzdělávání a přípravy dostanou zadání na vytvoření 3D modelu na téma kulturní (řemeslné) dědictví EU.

www.3-d-print.eu


16.05.2024 Podcast o Euroface na DotaceEU.cz


Na stránkách MMR ČR DotaceEU.cz vyšel podcast o aktivitách a projektech Euroface Consulting, současných i těch dřívějších.

Video s podcastem je k dispozici níže.


24.04.2024 Prezentace výsledků


Dne 22. dubna 2024 se v budově UPrint 3D na Univerzitě Palackého v Olomouci konala prezentace výsledků projektu 3D tisk. Této prezentace se zúčastnili učitelé a studenti středních škol, kteří aktivně přispěli k vytvoření 3D modelů na téma kulturního (řemeslného) dědictví EU v rámci České republiky. Do projektu byly zapojeny Střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, Střední průmyslová škola Přerov a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci.

Prezentace začala exkurzí pracoviště UPrint 3D, které sídlí ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci. UPrint 3D využívá nejmodernější technologie pro 3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů i papíru. Během návštěvy specializovaného centra UPrint 3D se studenti seznámili s tiskárnami, technologiemi a materiály, které centrum používá.

Po exkurzi si studenti vzájemně prezentovali své vytisklé 3D modely, na kterých intenzivně pracovali během projektu. Všichni účastníci měli možnost si tyto modely prohlédnout a zároveň si vyměnit své poznatky a zkušenosti získané během práce na projektu 3D tisk.

Na závěr studenti obdrželi certifikáty a drobný dárek jako poděkování za jejich práci a výsledky v rámci projektu 3D tisk.

Fotografie z prezentace - kliknutím zobrazíte větší fotografii

25.10.2023 Projekt 3D printing - druhý newsletter


Stáhněte si náš druhý newsletter zde

29.08.2023 Projekt 3D printing - první newsletter


Stáhněte si náš první newsletter zde

18.10.2023 Druhé setkání partnerů ve Velenje


Dne 20. a 21. září 2023 proběhlo druhé setkání partnerů projektu 3D Tisk ve Velenje, Slovinsko. Toto setkání bylo zvlášť zajímavé, protože se k nám připojili také učitelé, kteří jsou aktivně zapojeni do projektu a spolu se svými studenty pracují na vytváření 3D modelů.

Bylo skvělé setkat se s touto nadšenou skupinou učitelů, kteří spolu se svými studenty pracují na rozvoji 3D dovedností. Studenti na tomto setkání prezentovali své finální 3D modely, což nám poskytlo příležitost diskutovat s učiteli i žáky o jejich pozitivních zkušenostech a výzvách, které při jejich realizaci čekaly.
Jedním z vrcholů byla i prohlídka školy, která nám umožnila nahlédnout do většiny učeben. Tohle setkání bylo plné nezapomenutelných zážitků.

Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

15.05.2023 Leták projektu 3D


Stáhněte si náš leták projektu 3D.

13.06.2023 Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu


V rámci projektu 3D Tisk firma Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu, která je k dispozici všem zapojeným školám do projektu 3D Tisk. 3D tiskárna umožní studentům přenést své modely do praxe, ověří si, jak praktický přenos funguje a hotový výrobek jim je odměnou za úsilí věnované vývoji 3D modelů.

Fotografie tiskárny - kliknutím zobrazíte větší fotografii

14.06.2023 Návštěva střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí


První zapojenou školou do projektu 3D tisk je střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Dne 31.5.2023 jsme využili možnost jet se do školy podívat a pozdravit všechny nadané žáky, kteří se v projektu aktivně angažují.

Bylo skvělé potkat partu nadšených mladých lidí, kteří s námi sdíleli nápady na 3D tisk. S jednotlivými studenty jsme probrali jejich myšlenky a vybrali finální 3D modely.


Fotografie z návštěvy - kliknutím zobrazíte větší fotografii

08.11.2022 Úvodní meeting projektu 3D Tisk v Praze


Dne 18. 10. 2022 proběhl úvodní meeting projektu 3D Tisk, který jsme organizovali v Praze. Projekt 3D Tisk se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních postupů, konkrétně využití 3D tisku ve výuce.

Na setkání se nejprve představily partnerské organizace a následně se diskutovaly konkrétní možnosti realizace aktivit, zapojení učitelů a studentů, motivace studentů a způsobu sdílení vytvořených 3D projektů.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii