3D | Euro-face.cz

Projekt 3D Tisk


Projekt
Projekt
  Realizace: 2022–2024

Cílem projektu 3D Tisk je přispět k vytvoření mezinárodní digitální komunity odborných škol a dalších vzdělávacích organizací na společné téma tvorby tisknutelných 3D modelů.

Projekt 3D Tisk se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních postupů, konkrétně využití 3D tisku ve výuce. Partnerské organizace zjistily, že školy využívají 3D tiskárny převážně k tisku dle připravených šablon, proto projekt specifikoval potřebu podporovat odborné školy ve využití širokého potenciálu 3D tiskáren, a to tak, aby vedly studenty k programování a tvorbě vlastních 3D projektů. Tato inovativní výuka přispívá ke zvýšení technických kompetencí studentů ve vazbě na technologické trendy a potřeby trhu práce.

V projektu bychom chtěli propojit výukové aktivity založené na vytváření nových 3D projektů se zvyšováním povědomí studentů a pochopením společných hodnot EU: proto studenti odborného vzdělávání a přípravy dostanou zadání na vytvoření 3D modelu na téma kulturní (řemeslné) dědictví EU.

www.3-d-print.eu


15.05.2023 Leták projektu 3D


Stáhněte si náš leták projektu 3D.

13.06.2023 Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu


V rámci projektu 3D Tisk firma Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu, která je k dispozici všem zapojeným školám do projektu 3D Tisk. 3D tiskárna umožní studentům přenést své modely do praxe, ověří si, jak praktický přenos funguje a hotový výrobek jim je odměnou za úsilí věnované vývoji 3D modelů.

Fotografie tiskárny - kliknutím zobrazíte větší fotografii

14.06.2023 Návštěva střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí


První zapojenou školou do projektu 3D tisk je střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Dne 31.5.2023 jsme využili možnost jet se do školy podívat a pozdravit všechny nadané žáky, kteří se v projektu aktivně angažují.

Bylo skvělé potkat partu nadšených mladých lidí, kteří s námi sdíleli nápady na 3D tisk. S jednotlivými studenty jsme probrali jejich myšlenky a vybrali finální 3D modely.


Fotografie z návštěvy - kliknutím zobrazíte větší fotografii

08.11.2022 Úvodní meeting projektu 3D Tisk v Praze


Dne 18. 10. 2022 proběhl úvodní meeting projektu 3D Tisk, který jsme organizovali v Praze. Projekt 3D Tisk se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních postupů, konkrétně využití 3D tisku ve výuce.

Na setkání se nejprve představily partnerské organizace a následně se diskutovaly konkrétní možnosti realizace aktivit, zapojení učitelů a studentů, motivace studentů a způsobu sdílení vytvořených 3D projektů.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii