STAY+


STAY+
STAY+
  Realizace: 2021–2023

Projekt STAY+ je zaměřen na gamifikaci pozitivního chování mladých lidí během pandemie ale i mimo ni. Snaží se nabídnout inovativní řešení pro odborné vzdělávání, kde se ukázal přechod na online/distanční výuku a aktivní zapojení mladých lidí (15 – 21 let) mimořádně obtížný.

Konkrétně projekt hledá cesty propagace pozitivní chování, které chrání osobní pohodu a přispívají k udržení motivace ke studiu.

Projekt vychází z mobilní interaktivní aplikace Stay, která ověřila v praxi model odměňování mladých lidí za žádoucí iniciativu. Šlo o směrnici britské vlády během pandemie COVID-19 #StayAtHome. Podařilo se ověřit pozitivní dopad na motivaci a chování mladých lidí.

Výstupy projektu STAY+ jsou založeny na dobré praxi, výzkumu a vývoji, a udržitelnosti.

První newsletter ke stažení zde.


15.04.2023 Závěrečné setkání partnerů v Bradfordu


Ve dnech 28.-29. března 2023 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu Stay+ v anglickém Bradfordu. Hlavním tématem bylo sdílení zkušeností z pilotáže vytvořené mobilní platformy v partnerských zemích, hodnocení zpětné vazby učitelů a studentů středních škol se zaměřením na ovládání platformy, grafiku, obsah-témata wellbeingu, způsoby získávání digitálních odměn, aj.

Praktickým testováním se potvrdilo, že podpora wellbeingu studentů je velmi aktuálním tématem. Diskutovaly se konkrétní kroky k šíření platformy STAY+ co nejširšímu okruhu potenciálních uživatelů.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

06.11.2022 Setkání partnerů projektu STAY+ v Istanbulu


Začátkem října proběhlo plánované setkání zástupců partnerských organizací projektu STAY+ v tureckém Istanbulu.

Šlo o kombinované prezenční a online setkání. Projekt se nyní dostává do další fáze, brzy bude představen prototyp aplikace podporující wellbeing studentů. Dále probíhají výzkumy ve všech zapojených zemích a připravuje se pilotní ověření vytvořených výstupů.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

17.03.2022 Projektový meeting v březnu 2022 hostila Praha


V Praze, ve dnech 15.-16.3.2022 se konalo první osobní setkání partnerů projektu Stay+.

Hlavním tématem byla společná diskuse nad dokončením prvního výstupu projektu – mezinárodního výzkumu a vytvoření databáze příkladů dobré praxe pro podporu wellbeingu studentů během distanční výuky. Výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách.

Od této chvíle se partnerské organizace zaměří na tvorbu obsahu a designu mobilní aplikace pro mládež, která má za cíl s využitím prvků gamifikace zvýšit motivaci a zapojení mládeže do aktivit podporující pozitivní přístup, zdravý životní styl a duševní wellbeing.

,

Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

16.11.2021 Výzkum mezi poskytovateli odborného vzdělávání


V projektu STAY+ aktuálně probíhá výzkum mezi poskytovateli odborného vzdělávání na téma podpory wellbeingu.

Zaměřujeme se na příklady dobré praxe, provádíme řízené rozhovory a realizujeme dotazníkové šetření. Výsledky budou zveřejněny na platformě projektu.

Více informací o projektu STAY+ naleznete v projektovém letáčku.