COMET Communication for European Training Managers


COMET
COMET
  Realizace: 2008-2010

LLP - Grundtvig

Systém vzdělávání dospělých hraje komplexní a významnou roli v socio-ekonomickém růstu, aktivním občanství a sociální odpovědnosti. Proto jsou efektivní interní a externí komunikační procesy prioritní pro vývoj inovativních výukových produktů a služeb a k jejich atraktivnosti pro potenciální uživatele. Komunikace v tomto sektoru probíhá mezi různými interními zaměstnanci, zainteresovanými osobami a projektovými partnery na místní, národní a mezinárodní úrovni a dospělými účastníky vzdělávání včetně znevýhodněných osob.

Základní cíle:

  • navrhnout vzdělávací kurz Grundtvig 3 v interní a externí komunikaci pro manažery organizací vzdělávání dospělých s cílem posílit jejich komunikační dovednosti a zlepšit kvalitu kurzů a služeb, které poskytují
  • zlepšit komunikační toky v organizacích vzdělávání dospělých s cílem podpořit efektivní vývoj pracovních procesů a systém kvality v těchto organizacích
  • propagovat externí komunikaci organizací vzdělávání dospělých s dalšími poskytovateli a/nebo veřejnými organizacemi působícími v této oblasti a podporovat internacionalizaci procesů celoživotního učení a výměnu dobrých zkušeností mezi zeměmi, přispívat k interkulturnímu dialogu

01.12.2009 Zlepšete své komunikační dovednosti s kurzem COMET v Itálii nebo Portugalsku


Zlepšete své komunikační dovednosti s kurzem COMET ve Florencii nebo Portu…

Bližší informace o projektu si stáhněte zde.

01.12.2009 Stáhněte si druhý informační bulletin projektu COMET


Kurz COMET byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb realizované organizacemi celoživotního vzdělávání v různých evropských zemích.

Bližší informace o projektu si stáhněte zde.

01.12.2009 Zahájení projektu COMET


Euroface Consulting má tu čest oznámit schválení a zahájení projektu COMET, kterého je partnerem a který je spolufinancován Evropskou unií v programu celoživotního učení Grundtvig. Na projektu se podílí partnerské organizace z Itálie, Rakouska, Velké Británie, České republiky, Řecka, Portugalska a Polska a externě projekt hodnotí organizace z Rakouska.

Bližší informace o projektu si stáhněte zde.