GENDERROVN | Euro-face.cz

Pracujeme spolu – genderová rovnováha ve firmách


Pracujeme
Pracujeme
  Realizace: 2019-2021

Cílem tohoto dvouletého projektu je zavedení doporučení z genderových auditů do chodu organizací, které genderový audit již absolvovaly. Záměrem je zlepšení uplatňování rovnosti žen a mužů u partnerů projektu, tj. 5 malých podniků ze Zlínského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.

Aktivity jsou zaměřeny zejména na podporu slaďování pracovního a rodinného života, podporu žen do vedení a proměnu vnitřní kultury firem na genderově příznivější. Po implementaci doporučení do praxe proběhne ve firmách re-audit.


23.07.2020 Pracujeme spolu – funguje to? Střípky z realizace projektu


Projekt zaměřený na zavádění genderových opatření do praxe se úspěšně dostal do další fáze. V uplynulých téměř 18 měsících realizační tým postupně napomáhal zavedení opatření pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a podporu slaďování pracovního a rodinného života v pěti partnerských organizacích.

Navzdory omezením provozu v některých firmách během vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 se projektu dařilo. Další fází je re-audit, tedy ověření, jak v zapojených firmách aktuálně uplatňují rovné příležitosti.

Podle plánů, nastavených na začátku projektu, se podařilo naplnit všechna jednotlivá opatření. Např. HYDROMA spol. s r.o. pilotně ověřila provoz personálního inkubátoru na přípravu zaměstnankyň ke kariérnímu růstu a zařadila tuto strategii mezi platné směrnice. Ve firmě Borák Development a v hotelu Augustiniánský dům uvedli do provozu Schránku důvěry a umožnili zaměstnancům anonymně přinášet podněty či upozorňovat na rizika na pracovišti. Ve firmě PKS servis prolomili genderové stereotypy v srpnu 2020 přijetím ženy na pozici obchodně technické zástupkyně. Stomatologická laboratoř MUDr. Aleše Káni vydala směrnici Etický kodex, kterou vyjadřuje své hodnoty a závazky vůči zaměstnancům i navenek.

Etický kodex MUDr. Aleš Káňa ke stažení zde.

08.08.2019 Aktuálně z průběhu realizace genderových opatření


Proces zavádění doporučení z genderových auditů úspěšně probíhá v pěti malých a středních firmách, které se zapojily do projektu „Pracujeme spolu – genderová rovnováha ve firmách“

Hydraulický průmysl reprezentují firmy HYDROMA, spol. s r.o. z Uherského Brodu a PKS servis spol. s r.o. z Ostravy. V obou firmách proběhlo nastavení genderových cílů a jejich přijetí mezi strategické dokumenty. Za velký úspěch považujeme postupné zavádění zkrácených pracovních úvazků u obou zaměstnavatelů.
Z jiného oboru je Borák Development s.r.o., developerská společnost ze Zlínského kraje, která po prvních měsících realizace projektu prezentuje své genderové cíle na vlastních webových stránkách a se svými zaměstnanci prosazuje vytvoření genderově spravedlivého pracovního prostředí.
Hotel Augustiánský dům v Luhačovicích je čtvrtým zapojeným zaměstnavatelem, který usiluje především o vytváření příznivých podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců. Brněnská stomatologická laboratoř MUDr. Aleš Káňa je také aktivním zaměstnavatelem v prosazování genderové rovnosti a zavádí hned dva typy flexibilních pracovních úvazků, kterými vytváří příznivé prostředí pro své stávající i budoucí zaměstnance.
Všem zapojeným zaměstnavatelům pomáhá v prosazování opatření gender expert Euroface Consulting s.r.o.


 });