Lidé | Euro-face.cz

Lidé


Ing. Kateřina Nevřalová

Ing. Kateřina Nevřalová
 • Jednatelka Euroface Consulting s.r.o.
 • Projektová a finanční manažerka projektů aktivní politiky trhu práce
 • Projektová manažerka v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a kurzů gender problematiky
 • Autorka projektů v Operačních programech Lidské zdroje a zaměstnanost a Zaměstnanost
 • Pracovní poradkyně
 • Manažerka projektů mezinárodní spolupráce v Programu celoživotního učení a Erasmus+

Ing. Martina Derková

Ing. Martina Derková
 • Projektová manažerka (t.č. na rodičovské dovolené)
 • Autorka projektů v OVKP pro konkurenceschopnost a mezinárodních projektů pro oblast školství
 • Zástupce společnosti pro oblast spolupráce se školami
 • Metodička nových vzdělávacích programů a tvůrce vzdělávacích modulů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých
 • Lektorka kurzů slaďování rodinného a pracovního života

Katarína Francková

Katarína Francková
 • Projektová manažerka
 • Manažerka mezinárodních projektů a autorka výstupů v oblasti podpory jedinců se specifickými poruchami učení
 • Mentorka e-learningových kurzů
 • Lektorka jazykových kurzů v oblasti podpory cestovního ruchu

Jana Hanke

Jana Dorotíková
 • Projektová manažerka
 • Manažerka mezinárodních projektů
 • Supervizorka adaptace cizojazyčných materiálů do českého prostředí
 • Lektorka jazykových kurzů v oblasti podpory cestovního ruchu

Ing. Jiří Menšík

Ing. Jiří Menšík
 • Expert pro tvorbu webových stránek a vývoj e-learningových aplikací
 • Grafik a programátor vzdělávacích on-line her
 • Autor e-learningových aplikací nabízených Euroface Consulting s.r.o.
 • Lektor IT kurzů

Euroface Consulting s.r.o. si váží spolupráce s externími spolupracovníky, kteří umožňují rozšířit naše kompetence, prohlubují kvalitu a podporují šíření nově vytvářených produktů. Dovolujeme si tímto vyjádřit poděkování alespoň některým z nich:

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. – psycholožka Dyscentrum o.s., přednášející na Karlově Univerzitě , katedře psychologie, expertka na práci s jedinci se specifickými poruchami učení

Mgr. Věra Škultétyová – personalistka, psycholožka písma

Ing. Gabriela Králíková - personalistka

PhDr. Martin Jára – expert na problematiku rovných příležitostí žen a mužů

Lucie Rose - překladatelka a koordinátorka zahraničních stáží