Lidé | Euro-face.cz

Lidé


Ing. Kateřina Nevřalová

Ing. Kateřina Nevřalová
 • Jednatelka Euroface Consulting s.r.o.
 • Projektová a finanční manažerka projektů aktivní politiky trhu práce
 • Projektová manažerka v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
 • Autorka projektů v Operačním programech: Lidské zdroje a zaměstnanost, Zaměstnanost a Zaměstnanost+
 • Pracovní poradkyně
 • Manažerka projektů mezinárodní spolupráce v Programu celoživotního učení a Erasmus+

Ing. Martina Derková

Ing. Martina Derková
 • Projektová manažerka
 • Autorka projektů spolufinancovaných EU pro oblast školství a trhu práce
 • Zástupce společnosti pro oblast spolupráce se školami
 • Metodička nových vzdělávacích programů a tvůrce vzdělávacích modulů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých
 • Lektorka kurzů slaďování rodinného a pracovního života
 • Pracovní poradkyně

Katarína Francková

Katarína Francková
 • Projektová manažerka
 • Interní evaluátorka v projektech evropské spolupráce
 • Autorka výstupů v projektech zaměřených na oblast podpory jedinců se specifickými poruchami učení
 • Mentorka e-learningových kurzů
 • Lektorka jazykových kurzů v oblasti podpory cestovního ruchu

Jana Hanke

Jana Hanke
 • Projektová manažerka a personalistka
 • Koordinátorka evropských projektů zaměřených na sociální problematiku a trh práce
 • Supervizorka adaptace cizojazyčných materiálů do českého prostředí
 • Lektorka jazykových kurzů v oblasti podpory cestovního ruchu
 • Metodička výukových materiálů

Lucie Rose

Lucie Rose
 • Projektová manažerka
 • Překladatelka a koordinátorka zahraničních stáží
 • Organizátorka konferencí a kurzů v mezinárodním prostředí
 • Metodička výukových materiálů

Ing. Jiří Menšík

Jiří Menšík
 • Expert pro tvorbu webových stránek a vývoj e-learningových aplikací
 • Grafik a programátor vzdělávacích on-line her
 • Autor e-learningových aplikací nabízených Euroface Consulting s.r.o.
 • Lektor IT kurzů

Euroface Consulting s.r.o. si váží spolupráce s externími spolupracovníky, kteří umožňují rozšířit naše kompetence, prohlubují kvalitu a podporují šíření nově vytvářených produktů. Dovolujeme si tímto vyjádřit poděkování alespoň některým z nich:

Doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. – psycholožka, ředitelka Dyscentrum, z.ú., vyučující na Karlově univerzitě, katedře psychologie, expertka na práci s jedinci se specifickými poruchami učení

Mgr. Věra Škultétyová, MBA – personalistka, psycholožka písma, soudní znalec – specializace grafologie

Ing. Gabriela Králíková - personalistka

PhDr. Martin Jára – psycholog, psychoterapeut a supervizor, expert na problematiku rovných příležitostí žen a mužů