GDPR | Euro-face.cz

GDPR


Dokumenty a informace týkající se GDPR

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, v účinnost vstoupilo od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Dokument obsahuje pravidla pro Nakládání s osobními údaji účastníků projektu (kapitola 18.1.3.3 )

Web Úřadu na ochranu osobních údajů s informacemi obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Komerční webové stránky s detailními informacemi o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)