Zacíleno II


Zacíleno
Zacíleno
Realizace: 2012-2013

Zacíleno II volně navazuje na velmi úspěšný projekt Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji, jež realizovala společnost Euroface Consulting v uplynulých letech a který se setkal s velkým zájmem jak ze strany cílových skupin, tak ze strany budoucích zaměstnavatelů.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení situace cílových skupin, které tvoří zájemci o zaměstnání, fyzické osoby do 25 let a fyzické osoby pečující o dítě do 15 let. Vzhledem k předešlým zkušenostem se tentokrát úžeji zaměříme na cílovou skupinu a budeme moci zvolit prostředky efektivněji, stejně jako metody pro práci s touto skupinou. Důraz je kladen zejména na bilanční a pracovní diagnostiku, kterou podstoupí všechny podpořené osoby, tedy celkem 50 účastníků. Každý z nich tak obdrží individuální kariérní plán a bude mít možnost zúčastnit se skupinových seminářů a řízených diskuzí, které účastníkům pomohou při nalezení správného kariérního směru. Podpořené osoby mají rovněž nárok na rekvalifikační vzdělávání. V rámci projektu bude vytvořeno 25 nových pracovních míst v malých a středních podnicích ve Zlínském kraji, na která budou, za finanční podpory ESF a České republiky, čerpány mzdové příspěvky.