Skills+ 3.0


Skills+
Skills+
Realizace: 2023-2026

Veřejná prezentace odborných dovedností osob se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím národních a evropských soutěží Skills.

Hlavním cílem projektu je zvýšit šance osob se zdravotním postižením na trhu práce. Hlavním nástrojem pro integrovaný pracovní trh jsou soutěže odborných dovedností na národní a také na evropské úrovni. Projekt poskytuje osobám se zdravotním postižením jedinečnou příležitost prezentovat své znalosti a dovednosti na soutěžích, ukázat své silné stránky a přednosti.
Projekt staví na inovativním přístupu ověřeném již ve dvou předchozích projektech, jmenovitě Paraskills a Skills Plus, které úspěšně adaptovaly celosvětově uznávanou soutěž odborného vzdělávání a přípravy tak, aby se zaměřila na zvyšování dovedností a talentu osob se zdravotním postižením.
Do projektu je zapojeno celkem 8 organizací, z nichž 4 se účastnily již předchozích projektů a 4 přistoupily k partnerství nově, aby umožnili rozšíření dopadu této užitečné myšlenky.

www.skillsplus.eu