Kompetenční model pokročilého kritického myšlení


Kompetenční

Kompetenční model patří mezi první výstupy projektu ERASMUS+ a graficky znázorňuje zastoupení dvou hlavních tématických oblastí, tj. Aktivního občanství a Informační gramotnosti ve výuce kritického myšlení. Na kompetenční model budou v projekty navazovat další výstupy pro využití ve školách.

Stáhněte si brožuru.