Prezentace výsledků


Prezentace

Dne 22. dubna 2024 se v budově UPrint 3D na Univerzitě Palackého v Olomouci konala prezentace výsledků projektu 3D tisk. Této prezentace se zúčastnili učitelé a studenti středních škol, kteří aktivně přispěli k vytvoření 3D modelů na téma kulturního (řemeslného) dědictví EU v rámci České republiky. Do projektu byly zapojeny Střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, Střední průmyslová škola Přerov a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci.

Prezentace začala exkurzí pracoviště UPrint 3D, které sídlí ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci. UPrint 3D využívá nejmodernější technologie pro 3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů i papíru. Během návštěvy specializovaného centra UPrint 3D se studenti seznámili s tiskárnami, technologiemi a materiály, které centrum používá.

Po exkurzi si studenti vzájemně prezentovali své vytisklé 3D modely, na kterých intenzivně pracovali během projektu. Všichni účastníci měli možnost si tyto modely prohlédnout a zároveň si vyměnit své poznatky a zkušenosti získané během práce na projektu 3D tisk.

Na závěr studenti obdrželi certifikáty a drobný dárek jako poděkování za jejich práci a výsledky v rámci projektu 3D tisk.

Fotografie z prezentace - kliknutím zobrazíte větší fotografii