Projekt, který pomáhá lidem nalézt pracovní uplatnění vstupuje do druhé poloviny


Projekt,

Projekt KPZ, který je zaměřen na pomoc osobám ve věku 55+ a současně nezaměstnaným déle než 5 měsíců, úspěšně zvládl první rok realizace a vstupuje do druhé části. Naši pomoc často vyhledávají lidé, jejichž situaci komplikuje zdravotní stav, sociální a ekonomické podmínky, rodinná situace apod., a bez systematické pomoci se jim samotným nedaří pracovní uplatnění najít.

Díky spolufinancování aktivit Evropskou unií, můžeme poskytovat účastníkům poradenskou a psychologickou podporu, hradit právní pomoc, můžeme jim pomoci oslovit vybrané zaměstnavatele, můžeme hradit odborné a rekvalifikační vzdělávání a také můžeme zaměstnavatelům na jejich zaměstnání poskytnout mzdové příspěvky.
Za první rok jsme do projektu zapojili 22 osob, z nichž někteří již nastoupili na pracovní místa, např. na Základní škole Kroměříž na Komenského náměstí, v Mateřských školách Kollárova a Mánesova, v Nábytku a čalounictví nebo v Obci Kostelany. Účastníci se zapojili i do vzdělávání, aktuálně např. kurz svařování nebo kurz canisterapie.
Pro zájemce o podporu je projekt stále otevřený a mohou se na nás obracet, doporučujeme telefonicky nebo e-mailem si dohodnout předem termín schůzky.