| Euro-face.cz

Podpora na trhu práce úspěšně zahájena


Podpora

Od května 2023 nabízíme podporu osob ve věku 55+, kterým se nedaří více než 5 měsíců nalézt uspokojivé pracovní uplatnění. Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti dokazují, že zaměstnavatelé často potřebují stimul k překonání předsudků a poté může vzniknout oboustranně přínosná spolupráce.

K podpoře cílové skupiny využíváme celou řadu různých nástrojů, od psychologického poradenství přes finanční a právní pomoc až k poskytování mzdových příspěvků. Pořádáme také kurzy digitálních kompetencí, semináře osobnostního rozvoje a zajišťujeme odborné kvalifikační vzdělávání.
Po prvních třech měsících realizace projektu, jsme již realizovali jeden poměrně specifický odborný kurz a poskytujeme mzdové příspěvky dvěma zapojeným zaměstnavatelům. V jednom případě jde o základní školu, ve druhém o výrobu nábytku. Tyto konkrétní příklady dokládají široký záběr projektu a především individuální přístup, který uplatňujeme.