| Euro-face.cz

Zahraniční stáže pro pedagogy


Zahraniční

Rok 2023 jsme zahájili zprostředkováním zahraničních stáží hned pro několik škol. Podařilo se nám připravit stáže v Lisabonu, ve Florencii, v Oslu a v Antverpách.

Do Antverp se na přelomu února a března podívala Základní škola, Opava, Havlíčkova 1. Učitelé prvního i druhého stupně školy pro děti zrakově postižené a děti s vadami řeči zajímalo především, jak se děti se speciálními potřebami vzdělávají v Belgii, jaký je systémový přístup i praxe na školách. Mezi další oblasti zájmu patřilo hodnocení, sebehodnocení, diferenciace a integrace. V průběhu týdne skupina navštívila městský odbor (Stedelijk Onderwijs), který spravuje více než 100 škol ve městě Antverpy a diagnostické a podpůrné centrum, které pomáhá dětem se speciálními potřebami v inkluzi na běžných školách (NOA). Skupina nahlédla do mateřské školy, kde se pedagogové řídí mottem, že vítány jsou všechny děti bez rozdílu. Dále navštívili tři základní školy, z nichž každá úspěšně uplatňuje různé strategie podporující bezpečené prostředí ve školách. Pedagogové navštívili i speciální školu zaměřenou na děti zrakově postižené a děti s mentálním postižením. Přenos praktických poznatků do teoretického rámce umožnilo setkání s pedagogy na fakultě poskytující program pro speciální vzdělávání.
Pedagogové odjížděli ze stáže se spoustou inspirativních zážitků a námětů, které se chystají adaptovat do vlastní praxe. Zejména ale oceňovali příležitost diskutovat s pedagogy, kteří působí v odlišném prostředí, nicméně se stejným zapálením aktivně se podílet na vzdělávání dětí, pro které není úspěch samozřejmostí.


Fotografie ze stáže - kliknutím zobrazíte větší fotografii