| Euro-face.cz

Projekt 3D Tisk


Projekt
Projekt
Realizace: 2022–2024

Cílem projektu 3D Tisk je přispět k vytvoření mezinárodní digitální komunity odborných škol a dalších vzdělávacích organizací na společné téma tvorby tisknutelných 3D modelů.

Projekt 3D Tisk se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních postupů, konkrétně využití 3D tisku ve výuce. Partnerské organizace zjistily, že školy využívají 3D tiskárny převážně k tisku dle připravených šablon, proto projekt specifikoval potřebu podporovat odborné školy ve využití širokého potenciálu 3D tiskáren, a to tak, aby vedly studenty k programování a tvorbě vlastních 3D projektů. Tato inovativní výuka přispívá ke zvýšení technických kompetencí studentů ve vazbě na technologické trendy a potřeby trhu práce.

V projektu bychom chtěli propojit výukové aktivity založené na vytváření nových 3D projektů se zvyšováním povědomí studentů a pochopením společných hodnot EU: proto studenti odborného vzdělávání a přípravy dostanou zadání na vytvoření 3D modelu na téma kulturní (řemeslné) dědictví EU.

www.3-d-print.eu