| Euro-face.cz

Termín vzdělávací akce v Kroměříži se blíží!


Termín

Už jen pár dnů zbývá a učitelé z Belgie, České republiky, Norska, Portugalska, Bulharska, Itálie, Slovinska a Litvy se sejdou v Kroměříži, aby společně diskutovali nad metodami a způsoby výchovy žáků k aktivnímu občanství.

Vzdělávací akce je prvním modulem kurzu dalšího profesního vzdělávání, který se zaměřuje na formativní hodnocení. Účastníky budou učitelé základních a středních škol, kteří vyučují občanskou výchovu, dějepis a další předměty, kde lze aktivní občanství zahrnout.

Kroměříži bude hostit tuto událost v Domě kultury (www.dk-kromeriz.cz) ve dnech 29. – 30.9.2022.

Fotografie - vzdělávací akce - kliknutím zobrazíte větší fotografii