| Euro-face.cz

KEEP UP – Vzdělávání v digitálních kompetencích pro pracovníky v sociálních službách


KEEP
KEEP
Realizace: 2022–2024

Projekt je zaměřen na spolupráci organizací ve třech evropských zemích pod vedením Euroface Consulting s.r.o. Cílem projektu je zvýšit digitální kompetence pracovníků v sociálních službách vytvořením a pilotním ověřením e-learningového kurzu.

Podle realizovaných analýz se pracovníci v sociálních službách obávají digitální transformace, která nevyhnutelně vstupuje do všech ekonomických odvětví. Digitalizace a uměla inteligence se prosazují enormní rychlostí a koronavirová krize tento trend ještě podpořila. V sociálních službách je stále aktuálnější využívání digitálních technologií, práce se digitálními zařízeními a chytrými aplikacemi. Abychom zabránili zaměstnancům v odchodu z tohoto oboru a prohloubili tak nedostatek kvalifikovaného personálu v sociálních službách, je důležité posílit digitální kompetence této cílové skupiny a připravit je na rostoucí požadavky na digitální dovednosti.