DIGMYVET | Euro-face.cz

DigMyVET - Digitální strategie pro odborné vzdělávání


DigMyVET
DigMyVET
Realizace: 2021–2023

Mnoho organizací odborného vzdělávání, včetně jejich učitelů, nebylo dobře připraveno na online výuku, když pandemie Covid-19 zasáhla Evropu. Pandemie měla větší dopad na učitele odborných předmětů, protože odborné vzdělávání je většinou založeno na praktické výuce, kterou nelze tak snadno změnit na online jako teoretickou výuku.

Jako hlavní překážky pro přechod na distanční výuku uvádí učitelé odborných předmětů používání zařízení, spolehlivost internetového připojení, vlastní nedostatky v digitálních dovednostech a ochrana dat.

Pro studenty platí, že není digitální inkluze bez sociální inkluze. Studenti ohroženi sociálním vyloučením jsou vystaveni většímu riziku při přechodu na distanční výuku, že studium předčasně ukončí.

Jestliže bývalo obtížné motivovat učitele odborných / praktických předmětů k rozvoji digitálních kompetencí, poté, co se během pandemie COVID-19 stala distanční výuka běžnou, zájem pedagogů se změnil.

Cíle projektu DigMyVET jsou vybavit centra odborného vzdělávání digitálními technologiemi vhodnými k začlenění do výuky a hodnocení a poskytnout jim analýzu možností, jak podporovat studenty a učitele při přechodu na online výuku.