| Euro-face.cz

Více než 40 osob v obtížné situaci na trhu práce získalo podporu v projektu „Práce na obzoru“


Více

Projekt se cíleně zaměřil na konkrétní skupinu osob ve věku 55+ a v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Regionálně podpora směřovala převážně do Zlínského kraje. Projekt byl naplánován na 2 roky, epidemiologická opatření však přispěla k jeho prodloužení.

V únoru 2021 jsme ukončili projekt a s ním spojené aktivity, nicméně s řadou účastníků zůstáváme nadále v kontaktu a sledujeme, jak se jim daří po získané kvalifikaci nebo na novém pracovním místě.

Celkem jsme do projektu zapojili 46 osob s výše uvedenou charakteristikou. Setkávali jsme se s různými příběhy, ale společným jmenovatelem byla bezmoc ve snaze najít vhodné pracovní uplatnění. S účastníky jsme pracovali především v rámci individuálního pracovního poradenství, pořádali jsme ale i skupinové semináře, kde docházelo ke sdílení zkušeností. Uspořádali jsme na míru šité počítačové školení a zapojili jsme grafoložku, která odhalovala bariéry prostřednictvím psychologie písma. Devět osob absolvovalo rekvalifikační vzdělávání a 22 osobám jsme zprostředkovali pracovní místo s čerpáním mzdových příspěvků.

Projekt pomohl celé řadě osob, které pomoc zoufale potřebovaly, proto jsme rádi, že jsme měli příležitost jej realizovat.


Fotografie z projektu - kliknutím zobrazíte větší fotografii