Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji


Cílená
Cílená
Realizace: 2010-2011

V květnu 2010 byl zahájen 18ti měsíční projekt, jehož cílem je aplikace cílených opatření na trhu práce ve Zlínském kraji. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu zájemců o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce nebo osoby, které hledají pracovní uplatnění bez evidence na úřadu práce, se specifickým důrazem na osoby do 25 let a nad 50 let věku a osoby, které pečují o dítě do 15 let věku.

Cílovým skupinám nabízíme poradenství, které obsahuje individuální pracovní a bilanční diagnostiku a možnost účastnit se skupinových seminářů na různá témata z oblasti aktivního hledání zaměstnání, konzultace se zaměstnavateli, slaďování pracovního a rodinného života, apod. Přínosem pro účastníky bude jednak doporučení pro další profesní orientaci a také nové kontakty a příležitosti. Zájemcům dále nabízíme rekvalifikační vzdělávání v různých oborech s ohledem na možnosti trhu práce. V rámci projektu dojde k vytvoření 38 nových pracovních míst na území Zlínského kraje. Zaměstnavatelé mají možnost čerpat mzdové příspěvky po dobu 6ti měsíců až na 100% nákladů na každé nově vytvořené pracovní místo. Projekt tímto způsobem pomáhá zejména malým a středním podnikům při překonávání dopadů ekonomické krize.

Pokud máte zájem o zapojení do projektu z pozice zájemce o zaměstnání nebo je pro Vás, jako pro zaměstnavatele, zajímavá možnost čerpání mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa, obraťte se laskavě na kontakty uvedené níže. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Euroface Consulting s.r.o., kontakt: Ing. Kateřina Nevřalová, tel.: 777011717, e-mail: management@euro-face.cz.