MODULAR | Euro-face.cz

MODULAR TE - Nové přístupy v technologickém vzdělávání, vývoj a integrace evropských modulů v technologickém vzdělávání


MODULAR
MODULAR
Realizace: 2005-2007

Projekt programu Leonardo da Vinci

Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj a uplatnění inovativních přístupů v technologickém vzdělávání, v systému zajištění jeho kvality a adaptace na nové kvalifikační požadavky trhu práce v rámci flexibilních osnov vytvořených prostřednictvím mezinárodní spolupráce.
Specifické cíle projektu jsou mimo jiné zvýšení efektivnosti a atraktivnosti technologického vzdělávání, podpora komplexního chápání vazeb v technologickém, sociálním a environmentálním prostředí, podpora spolupráce mezi vzdělávacími, vědecko výzkumnými a průmyslovými organizacemi a vývoj standardů, které budou přenositelné a uznatelné na všech úrovních a ve všech zúčastněných zemích.
Výsledkem projektu bude multidisciplinární učební plán, rozdělený do modulů, včetně specifikací pro každou zúčastněnou zemi.
Projekt Modulární technologické vzdělávání byl vybrán Evropskou komisí k podpoře v rámci programu Leonardo da Vinci v roce 2005. Realizace probíhá od listopadu 2005 a bude trvat 24 měsíců. Koordinátorem projektu je Gazi University, Ankara, Turecko a dalšími partnery jsou vzdělávací centra v Řecku, Španělsku, Itálii, Německu, Bulharsku a České Republice.
Aktivity v ČR řídí společnost Euroface Consulting s.r.o. Mezi naše hlavní úkoly patří vytvoření databáze škol, universit, organizací a firem, které působí v oblasti technologického vzdělávání. Současně zmapujeme situaci absolventů technologických oborů na trhu práce a vývoj vzdělávacích programů v uplynulých třiceti letech. Průzkumy budou podloženy dotazníkovým šetřením, které budeme realizovat v první polovině roku 2006.
V dalších fázích projektu se budeme podílet na vývoji metodologie, vzdělávacích modulů, vzdělávacích nástrojů a podpůrných materiálů, určení českých specifik a výjimek, průběžném hodnocení a zjišťování zpětné vazby a šíření výstupů projektu.