PECAE - Zavádění impulsů k inovativnosti a podnikání ve vzdělávání dospělých.


PECAE
PECAE
Realizace: 2006-2008

Cílem projektu PECAE je implementovat techniky na rozvoj měkkých dovedností do stávajících kurzů na podporu podnikání.

Myšlenkou projektu je na základě realizovaných průzkumů a studií vyzvednout význam měkkých dovedností ve vztahu k úspěchu v podnikání. Projekt je financován z programu Socrates. Firma Euroface řídí vývoj vzdělávacího modulu v rámci projektu.