MAPLE – Měření výsledků a pokroku žáků v Evropě


MAPLE
MAPLE
Realizace: 2015-2017

MAPLE je mezinárodní partnerství zaměřené na automatizaci měření výsledků a pokroku ve výuce napříč Evropou.

V rámci projektu bude probíhat testování žáků v IVT a dojde ke shromáždění dat, které umožní školám porovnat pokrok svých žáků s ostatními. Data pomohou definovat škole její slabé stránky a učitelům pomohou určit priority při plánování výuky. Testování žáků proběhne prostřednictvím série on-line testů, které se budou opakovat jednou za 6 měsíců pro cílovou skupinu, která odpovídá druhému stupni ZŠ a SŠ v ČR.

Obsah testů odpovídá novému kurikulu ve Velké Británii a váže se na level 2 v rámci Evropského rámce kvalifikací.


www.maple.theingots.org