DME - Diversity Management Extended


DME
DME
Realizace: 2014-2017

Hlavním cílem projektu DME je uvést mladé ohrožené studenty a mladé nezaměstnané osoby na trh práce. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž, a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělání nebo s fyzickým či psychickým postižením.

Projekt Diversity Management Extended rozšíří tento přístup tím, že se zaměří na následující čtyři skupiny:

  • Mládež: mladé lidi s odstupem k trhu práce. Soustředí se na cílovou skupinu osob ve věku od 16 do 30 let;
  • Profesionálové: učitelé/školy, poradci v zaměstnání, sociální pracovníci;
  • Zaměstnavatelé: zvýšit povědomí a ochotu investovat do (zranitelných) mládí;
  • Úřady: srovnání právního prostředí s odkazem na podporu vlády v členských státech partnerů projektu.

www.projectdme.eu