ENTREE | Euro-face.cz

ENTREE – Enhancing Teacher Resilience in Europe (Zvyšování odolnosti učitelů vůči stresu v Evropě)


ENTREE
ENTREE
  Realizace: 2013-2015

Projekt Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENTREE) vychází z evropských a mezinárodních trendů, které si uvědomují potřebu chránit a podporovat duševní pohodu učitelů.

Cílem projektu ENTREE je pomoci zejména mladým učitelům vylepšit jejich psychickou odolnost vůči narůstajícím nárokům, které jsou na ně kladeny z neustále se měnícího školního prostředí. Projekt je zaměřen na realizaci profesních modulů, které pomohou vybudovat psychickou odolnost učitelů.

Vyplněním online osobního dotazníku a následné vyhodnocení jej pak nasměruje k online výukovým modulům, které budou odpovídat jeho schopnostem. Celkový přístup k těmto aktivitám je pak o spolupráci a reflexi a pomáhá vytvářet podpůrné prostředí mezi učiteli.


www.entree-project.eu

Logo erasmus

10.11.2015 Srdečně zveme k účasti na Webinářích v rámci projektu ENTREE na podporu odolnosti učitelů vůči stresu


Srdečně zveme k účasti na Webinářích v rámci projektu ENTREE na podporu odolnosti učitelů vůči stresu


Webinář 1 - Kyberšikana:
Přednáší Prof. Mark Morgan
Datum a čas konání: 17.11.2015, 17.00 – 18.00

Webinář 2 - Dopad rostoucí administrativní zátěže na učitele
Přednáší Dr Margaret O’Donnell
Datum a čas konání: 25.11.2015, 17.00 – 18.00


Pro sledování webinářů klikněte na následující odkaz: zde.

Webináře budou probíhat v angličtině.

29.04.2015 Posilování odolnosti pedagogů vůči stresu a prevence syndromu vyhoření


V rámci projektu ENTREE (Enhancing Teacher Resilience in Europe) připravujeme e-learningový program pro pedagogy zaměřený na posilování odolnosti vůči stresu. Program je postaven na výzkumu realizovaném v Evropě a v Austrálii a vzdělávací moduly vychází z výsledků sebehodnotícího testu zaměřeného na identifikaci silných a slabých stránek pedagoga.

Podpořte náš projekt vyplněním dotazníku, který přispěje k přesnější specifikaci problémových oblastí v učitelské praxi: zde.

Děkujeme Vám. Pro bližší informace o projektu navštivte http://www.entree-project.eu.