Vzdělávání malých a středních podniků


Vzdělávání
Vzdělávání
  Realizace: 2012-2013

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zahajujeme projekt Vzdělávání malých a středních podniků. Projekt je financován z ESF a českého státního rozpočtu ČR a jeho cílem je rozšíření nabídky a kvality dalšího vzdělávání pro pracovníky působící v malých a středních podnicích ve Zlínském kraji.

Odborníci budou spolupracovat na tvorbě čtyř modulů, každý z nich bude ve dvou formách: prezenční a e-learningové. Zaměření jednotlivých kurzů bude následující: Další vzdělávání manažerů, Další vzdělávání personalistů, Další vzdělávání interních lektorů a Další vzdělávání obchodníků a nákupčích. Obě formy modulů budou pilotně ověřeny celkem 80 účastníky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji.


30.04.2013 Úspěšně jsme ukončili poslední pilotáž projektu Vzdělávání malých a středních podniků


Poslední ze čtyř nově vytvořených vzdělávacích modulů se zaměřuje na komunikační a prezentační dovednosti obchodníků a nákupčích v malých a středních firmách Zlínského kraje. Pilotáž byla ukončena 19.4.2013 a účastníci oceňovali především praktický nácvik, testy a praktická cvičení.

Modul stejného zaměření byl zařazen i do systému e-learningového vzdělávání a v době trvání projektu je pro zájemce zdarma.


Fotografie z kurzu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

20.04.2013 Další nově vytvořený vzdělávací modul se zabývá vzděláváním interních lektorů


V příjemném prostředí hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích probíhala pilotáž již třetího nově vytvořeného vzdělávacího modulu zaměřeného na další vzdělávání interních lektorů.

Lektorka Věra Škultétyová se zaměřila především na praktické dovednosti spojené s interním školením a také uplatňování moderních technologií ve vnitropodnikovém školení. Celkem 13 účastníků ze 7 malých a středních podniků Zlínského kraje úspěšně dokončilo pilotáž a obdrželo osvědčení. Zpětná vazba ze strany účastníků i lektorky je velmi pozitivní. Kurz se brzy objeví ve stálé nabídce vzdělávání.


Fotografie z kurzu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

05.10.2012 Další vzdělávání personalistů/tek


Nově připravený vzdělávací modul zaměřený na další vzdělávání personalistů a personalistek pilotně ověřujeme s cílovou skupinou.

Školení je součástí projektu financovaného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: „Vzdělávání malých a středních podniků“.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

04.10.2012 Pilotně ověřujeme nový vzdělávací modul Další vzdělávání manažerů/ek


Manažeři a manažerky malých a středních podniků Zlínského kraje se účastní školení nového modulu a jejich náměty nám pomáhají vzdělávání přizpůsobit této cílové skupině opravdu „na míru“.

Školení probíhá v Uherském Brodě a je součástí projektu financovaného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: „Vzdělávání malých a středních podniků“.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

21.02.2012 Vzdělávání malých a středních podniků


Dovolte nám oznámit zahájení národního projektu Vzdělávání malých a středních podniků v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je financován z ESF a českého státního rozpočtu ČR a jeho cílem je rozšíření nabídky a kvality dalšího vzdělávání pro pracovníky působící v malých a středních podnicích ve Zlínském kraji. Projekt je nyní ve fázi tvorby metodik a komunikace se zástupci malých a středních podniků, kteří budou mít zájem zúčastnit se pilotáže. O průběhu prvního vzdělávacího modulu Vás budeme informovat.