Gender Audit


Gender
Gender
  Realizace: 2012-2013

Euroface Consulting si dovoluje oznámit zahájení českého projektu Gender Audit. Za finanční podpory ESF a České republiky se postará o podporu a motivaci zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života. Cílovou skupinou bude 7 zaměstnavatelů – podniků z výše uvedených krajů a 14 zaměstnanců – personalistů/ manažerů/ vedoucích pracovníků zapojených podniků.

Realizací projektu minimálně 10% zaměstnanců z těchto podniků využije opatření zavedených v důsledku genderového auditu, což jim umožní lépe slaďovat pracovní a rodinný život (vytvoření 16 flexibilních pracovních míst, skladby benefitů atd…). Součástí projektu bude e – learningový kurz, který bude k dispozici i po ukončení projektu.

Reg.č.: CZ.1.04/3.4.04/76.00273

 


02.09.2013 Zapojte se do hlasování o genderově příznivou firmu


V sedmi firmách Zlínského a Moravskoslezského kraje proběhly v uplynulých měsících genderové audity – audity uplatňování rovných příležitostí mužů a žen.


Zaměstnavatelé následně umožnili týmům našich poradců asistovat při zavádění nových opatření do praxe a měnili interní dokumenty, systémy odměňování, přijímání a propouštění zaměstnanců, zaváděli flexibilní pracovní úvazky, apod., s cílem zvýšit úroveň rovných příležitostí mužů a žen a vytvořit příznivé podmínky svým zaměstnancům pro slaďování pracovního a rodinného života.

Jak se jim to podařilo, můžete sami vidět na výstavě v Knihovně Kroměřížska od 2.9.2013 do 30.9.2013 a na také na webu http://www.genderaudit.cz/soutez.asp.

Můžete zároveň hlasovat a podílet se tak na výběru zaměstnavatele, který zvítězí v soutěži o genderově příznivou firmu.

13.08.2012 Pozvánka na seminář na téma Rovné příležitosti v praxi


Srdečně zveme všechny zájemce na 25.9.2012 od 9.00 hodin do prostor Knihovny Kroměřížska (www.knihkm.cz), kde proběhne seminář na téma Rovné příležitosti v praxi. Seminář je vyvrcholením Výstavy na téma rovné příležitosti.

Na semináři se svými příspěvky vystoupí:

PhDr. Martin Jára, Liga otevřených mužů o.p.s. (www.ilom.cz),
Mateřské centrum Klubíčko (www.klubickokm.cz),
Okresní hospodářská komora Zlín (www.ohkzlin.cz),
NESEHNUTÍ (www.nesehnuti.cz).

Rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti s uplatňováním rovných příležitostí a slaďováním pracovního a rodinného života.

Pozvánku a program semináře si stáhněte zde.