Dyslang


Dyslang
Dyslang
  Realizace: 2012-2013

Projekt s názvem Dyslang si klade za cíl podpořit multilinguální jedince s dyslexií v osvojování si dalšího jazyka v době školní docházky. V rámci projektu bude vytvořen a implementován e-learningový kurz a příručka praktických cvičení pro učitele a rodiče tak, aby mohli podporovat multilinguální jedince v učení se dalšímu jazyku, jinému, než je jeho mateřština.

Projekt je financován Evropskou unií a společnost Euroface Consulitng v něm zužitkuje své předešlé zkušenosti z projektů, zabývajících se dyslexií, jako jsou DYS 2.0 a Caldys. Naším zvláštním úkolem je tvorba a vývoj webových stránek, který je již v plném proudu a k nahlédnutí na www.tatadoma.cz/dyslang. V projektu budeme spolupracovat s partnery a odborníky z Anglie, Walesu , Turecka, Švýcarska, Itálie a Bulharska.


03.10.2013 Ukončení pilotáže a otevření kurzu dalším zájemcům


Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem účastníkům pilotního kurzu Dyslang, kteří nám pomohli ověřit jednotlivé vzdělávací moduly a za aktivní účast a podněty, které vedly ke zlepšení tohoto kurzu.

Pro velký zájem o tento e-learningový kurz bychom rádi pozvali všechny zájemce na další kurz „Podpora multilingválních jedinců s dyslexií v osvojování dalšího jazyka v rámci školní docházky”.

Informace a možnost přihlášení do kurzu získáte přímo v občanském sdružení DYS-centrum® Praha o. s nebo na jejich webových stránkách http://www.dyscentrum.org/education/index.htm. Kurz bude probíhat distanční formou. Zájemci se mohou přihlásit kdykoliv od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014. Kurz je akreditovaný MŠMT a všichni úspěšní účastníci obdrží certifikát.

23.01.2013 Kurz DYSLANG je nyní akreditován v rámci DVPP


Od ledna 2013 je kurz DYSLANG akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.             

Akreditace byla vydána DYS-centru Praha, které bude úspěšným absolventům kurzu vydávat osvědčení. Bližší informace naleznete na www.tatadoma.cz/dyslang.

02.01.2013 Pozvánka na pilotní kurz projektu DYSLANG


V současné době máte jedinečnou možnost přihlásit se do bezplatných pilotních e-learningových kurzů projektu Dyslang.

Cílem projektu je vytvořit příručku a e-learningový kurz pro učitele a rodiče pro jejich efektivní podporu multilingválního jedince s dyslexií ve výuce dalšího jazyka ve škole. V České republice může jít například o dítě vietnamského původu, které musí ve škole používat češtinu a od páté třídy se začíná učit také angličtinu.
Tento projekt se zaměřuje na vývoj akreditovaného online výukového prostředí dostupného nejen v jazycích partnerských organizací, ale také v některém dalším jazyce. V současné době byla ve spolupráci s DYS-centrem Praha zpracována žádost o akreditaci a ta byla předložena akreditační komisi ke schválení.
Významným přínosem pilotního projektu bude zlepšení obsahu a formy výukových modulů, které budou používány při e-learningových kurzech.

Jak bude kurz probíhat?

Výuka bude probíhat distanční formou (e-learning). Kurz se bude skládat ze 7 povinných modulů a dalších doplňujících a rozšiřujících materiálů. Každý z nich bude obsahovat výukový materiál a test znalostí. Rádi bychom, aby se každý ze zúčastněných aktivně podílel pomocí hodnotících dotazníků, které budou potřeba vyplnit po každém dokončeném modulu. Jedná se o krátký dotazník obsahující 8 otázek, jejichž cílem je získat Vaše názory a doporučení na zlepšení daného modulu. Na závěr pilotního kurzu bude všem účastníkům zaslán ještě jeden dotazník o celkové spokojenosti e-learningového prostředí projektu Dyslang.
  • první kurzy budou zahájeny ve druhé polovině ledna 2012
  • účast na kurzu je bezplatná

Jak se přihlásit?

Více informací o projektu Dyslang naleznete na těchto webových stránkách:
www.tatadoma.cz/dyslang
www.euro-face.cz

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku je potřeba zaslat na: kotlebova@euro-face.cz. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na stejné emailové adrese.
Přihlášku si můžete stáhnout zde.

20.02.2012 Dyslang


Euroface Consulting oznamuje zahájení projektu Dyslang, jehož cílem je podpora multilinguálních jedinců s dyslexií v osvojování si dalšího jazyka v rámci školní docházky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. První setkání všech partnerů ( Švýcarsko, Itálie, Turecko, Česká republika, UK, Bulharsko) proběhlo v lednu v anglickém Bracknellu. Více informací o projektu naleznete na www.tatadoma.cz/dyslang