POTRAV | Euro-face.cz

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů


Rozvoj
Rozvoj
  Realizace: 2010-2011

Projekt „Školení učitelů“ se zabýval vývojem moderních technologií v oblasti potravin, kosmetiky a kadeřnictví a potřebných kvalifikací zaměstnavatelů k získání znalostí v nových technologických trendech a reagoval na nové postupy v rámci projektu „Školení učitelů“.

Projekt realizovala Euroface Consulting ve spolupráci se Střední školou oděvní a služeb ve Vizovicích, Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední školou mlékárenskou v Kroměříži.


01.04.2011 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů, nové technologie ve službách a potravinářství


Na vývoj moderních technologií v oborech potravinářství, kadeřnictví a kosmetika a na kvalifikační potřeby zaměstnavatelů získávat znalosti v nových technologických trendech a postupech reaguje nový projekt „Vzdělávání lektorů“. Projekt realizuje Euroface Consulting s.r.o. ve spolupráci se Střední školou oděvní a služeb Vizovice a Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední průmyslovou školou mlékárenskou Kroměříž.

V rámci projektu, který začal v květnu 2010, jsou vytvářeny nové vzdělávací moduly a to pět profesních modulů zaměřených na nové postupy a inovativní technologie pro jednotlivé skupiny lektorů realizující další vzdělávání v oborech kadeřnictví, kosmetika a potravinářství; a jeden obecný vzdělávací modul v e-learningové formě. Obecný modul bude brzy přístupný z těchto webových stránek a je nabízen všem, kteří se zabývají vzděláváním dospělých. Autoři při jeho tvorbě využili svých zkušeností z evropských projektů a pokusili se vytvořit inovativní materiál zabývající se metodami vzdělávání dospělých. E-learningová forma vzdělávání zohledňuje vytížení lektorů a umožňuje jim časově flexibilní studium.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. Kontakt: Ing. Kateřina Nevřalová, tel.: 777011717, e-mail: management@euro-face.cz.

Reg.č.: CZ.1.07/3.2.03/01.0013