GEBOL – Getting European Business Online


GEBOL
GEBOL
  Realizace: 2011-2013

Projekt GEBOL má dva hlavní cíle. Prvním je zvýšit počet podniků v partnerských zemích, které si umí založit a udržovat vlastní webovou prezentaci.

Druhým cílem je propagovat evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) v oblasti kvalifikací zaměřených na tvorbu a údržbu webových stránek podniků. Dva hlavní přenosy inovací v projektu jsou “the Getting British Business On-line Concept” od Google (UK) a “ITQ Národní odborné kvalifikace” od Sector Skills Council v UK, které jsou v souladu s EQF (Evropský rámec kvalifikací). V projektu bude realizována pilotáž, která identifikuje malé a střední podniky v jednotlivých zemích a napojí je na vzdělávací střediska, která poskytují odborné vzdělávání v užívání IT v malých podnicích. Partnerské organizace (geograficky vyvážené) budou dohlížet na tyto studenty aplikující své teoretické vzdělání do praktické tvorby webových stránek konečných příjemců. K udržitelnosti přispěje i příprava učitelů na roli hodnotitelů ITQ. Přenos dovedností bude realizován směrem od studentů k podnikatelům a zaměstnancům MSP dle metodiky ECVET.

LLP – Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation
CZ/11/LLP-LdV/TOI/134007
říjen 2011 – září 2013
www.gebol.org

GEBOL – Getting European Business Online – první tisková zpráva k projektu ke stažení zde


28.08.2013 Projekt spolupráce studentů a firem se blíží ke konci, přečtěte si, čeho se podařilo dosáhnout


Přinášíme informační bulletin s informacemi o aktualitách v projektu GEBOL – Getting European Business Online. Projekt se blíží ke konci své dvouleté realizace, podařilo se dosáhnout zajímavých výstupů a zkušeností.

Ty nejzajímavější z posledních měsíců najdete v bulletinu zde.

24.10.2012 Stáhněte si informační bulletin k projektu GEBOL


Stáhněte si informační bulletin k projektu GEBOL První informační bulletin informuje o dění v projektu během prvního roku realizace.

Bulletin je ke stažení zde.

17.04.2012 setkání partnerů v rámci projektu GEBOL


Ve dnech 12. a 13.4.2012 se na PrimMat – SSŠP uskutečnilo setkání partnerů v rámci projektu GEBOL.

GEBOL (Getting European Business OnLine) je projektem podpořeným NAEP v rámci přenosu inovací. Má dva hlavní cíle:

  • zvýšit počet malých podniků a živností, které mají udržovanou webovou prezentaci
  • propagace evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání

Projekt se prakticky realizuje při spolupráci drobných podnikatelů a žáků škol

Přínosem pro podnikatele je získání webové prezentace, pro žáky možnost certifikátu dle evropského kvalifikačního rámce a vyzkoušení svých dovedností v praxi.

V rámci schůzky došlo k projednání postupu práce na projektu, kontrole výstupů a publicity. Navíc došlo k setkání s žáky, kteří budou vytvářet stránky, učiteli kteří je budou vést a zároveň žáky certifikovat. Rovněž došlo k setkání se zástupci zaměstnavatelů - pracovníky Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a předsedou UNIHOSTu.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii