KPZ | Euro-face.cz

KPZ – komplexním přístupem k zaměstnání


KPZ
KPZ
  Realizace: 2023–2025

Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání ze Zlínského kraje v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let.

Zapojit se může každý, kdo splňuje podmínky a má zájem zvýšit své šance na trhu práce. Účastníkům nabízíme individuální přístup a účinnou podporu při hledání dlouhodobě udržitelného zaměstnání. Kromě poradenství pořádáme rozvojové semináře na aktuální témata. O seminářích budeme informovat aktuálně. Podporujeme vzdělávání v informačních technologiích od začátečníků po pokročilé a financujeme také rekvalifikační vzdělávání. Spolupracujeme se zaměstnavateli a odborníky na trh práce a na vytvořená pracovní místa poskytujeme mzdové příspěvky po dobu 6 měsíců. Podporujeme také zkrácené pracovní úvazky.

Leták projektu si můžete stáhnout zde.


11.08.2023 Podpora na trhu práce úspěšně zahájena


Od května 2023 nabízíme podporu osob ve věku 55+, kterým se nedaří více než 5 měsíců nalézt uspokojivé pracovní uplatnění. Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti dokazují, že zaměstnavatelé často potřebují stimul k překonání předsudků a poté může vzniknout oboustranně přínosná spolupráce.

K podpoře cílové skupiny využíváme celou řadu různých nástrojů, od psychologického poradenství přes finanční a právní pomoc až k poskytování mzdových příspěvků. Pořádáme také kurzy digitálních kompetencí, semináře osobnostního rozvoje a zajišťujeme odborné kvalifikační vzdělávání.
Po prvních třech měsících realizace projektu, jsme již realizovali jeden poměrně specifický odborný kurz a poskytujeme mzdové příspěvky dvěma zapojeným zaměstnavatelům. V jednom případě jde o základní školu, ve druhém o výrobu nábytku. Tyto konkrétní příklady dokládají široký záběr projektu a především individuální přístup, který uplatňujeme.