T-ACT Modelové scénáře pro výuku kritického myšlení


T-ACT
T-ACT
  Realizace: 2023-2025

Projektem T-ACT chceme zlepšit kompetence pedagogů a odolnost studentů vedoucí k jejich aktivnímu zapojení do společnosti.

Vytvoříme model výuky kompetencí pro aktivní občanství a informační gramotnost (kombinace konvenční, numerické a digitální gramotnosti a kritického myšlení). Partnerství, které tvoří organizace z Belgie, Bulharska, Portugalska a České republiky bude spolupracovat na vytvoření komplexních výukových scénářů pro dvě prioritní oblasti a jejich mapování v rámci cílového kurikula. Poskytneme podporu výuky a digitální výukové zdroje.

Webovvé stránky projektu: t-act.eu.

Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii


14.05.2024 Kompetenční model pokročilého kritického myšlení


Kompetenční model patří mezi první výstupy projektu ERASMUS+ a graficky znázorňuje zastoupení dvou hlavních tématických oblastí, tj. Aktivního občanství a Informační gramotnosti ve výuce kritického myšlení. Na kompetenční model budou v projekty navazovat další výstupy pro využití ve školách.

Stáhněte si brožuru.