KEEP | Euro-face.cz

KEEP UP – Vzdělávání v digitálních kompetencích pro pracovníky v sociálních službách


KEEP
KEEP
  Realizace: 2022–2024

Projekt je zaměřen na spolupráci organizací ve třech evropských zemích pod vedením Euroface Consulting s.r.o. Cílem projektu je zvýšit digitální kompetence pracovníků v sociálních službách vytvořením a pilotním ověřením e-learningového kurzu.

Podle realizovaných analýz se pracovníci v sociálních službách obávají digitální transformace, která nevyhnutelně vstupuje do všech ekonomických odvětví. Digitalizace a uměla inteligence se prosazují enormní rychlostí a koronavirová krize tento trend ještě podpořila. V sociálních službách je stále aktuálnější využívání digitálních technologií, práce se digitálními zařízeními a chytrými aplikacemi. Abychom zabránili zaměstnancům v odchodu z tohoto oboru a prohloubili tak nedostatek kvalifikovaného personálu v sociálních službách, je důležité posílit digitální kompetence této cílové skupiny a připravit je na rostoucí požadavky na digitální dovednosti.

www.keep-up-project.eu


23.03.2023 Setkání partnerských organizací v litevském Kaunasu


Po roce realizace projektu KEEP UP se zástupci partnerských organizací sešli v litevském městě Kaunas, aby diskutovali dosavadní výstupy a naplánovali druhou polovinu projektu. Hodnocení doposud realizované práce vyznělo pozitivně, projekt probíhá v souladu s časovým harmonogramem a tvorba e-learningu přináší slibné výsledky. Většina kapitol v angličtině je již hotová, po dokončení zbývajících částí, začnou partneři překládat obsah e-learningu a vytvářet další jazykové verze.

V průběhu meetingu byl také již stanoven termín vzdělávací aktivity, které se zúčastní již i zástupci cílové skupiny, tj. pracovníků v sociálních službách. Tato aktivita proběhne v listopadu 2023 v Burgh-Haamstede.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

21.02.2023 Malá ochutnávka kurzu digitálních technologií pro pracovníky v sociálních službách


V projektu Keep up připravujeme e-learningový kurz určený pracovníkům v sociálních službám. Kurz jim pomůže zorientovat se v dostupných informačních a komunikačních technologiích a naučit se používat ty, které jim mohou usnadnit práci.
Na tvorbě podkladů se podílí partnerské organizace z České republiky, Litvy a Nizozemska.

Podívejte se na ukázku kapitoly, které se zaměřuje na využití Google kalendářů konkrétně např. v terénní pečovatelské službě:

Více informací naleznete na webových stránkách projektu: keep-up-project.eu

19.07.2022 Pražské setkání v červenci 2022


Zástupci Euroface Consulting, Pro Work a SPI se osobně setkali v Praze, 15.7.2022, aby diskutovali průběh projektu Keep up.

Hlavní diskuze se týkaly struktury e-learningu, který je v projektu vyvíjen, časové osy a cílové skupiny. Partneři se shodli na časových milnících a meeting zakončili s jasnou představou, jak pokračovat v realizaci projektu.


Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii