ALICE - Hodnocení pro učení ve výchově k občanství


ALICE
ALICE
  Realizace: 2021-2024

ALICE je zkratka, která znamená ‚Assessment for Learning in Citizenship Education‘; projekt Erasmus+, který cílí na prezentaci přínosu formativního přístupu k hodnocení občanských kompetencí.

Aby se studenti stali aktivními občany, musí jim dát školy a učitelé příležitosti k rozvoji občanských kompetencí v různých kontextech (domov, škola, místní komunita…). Umožnění studentům uvažovat a kriticky posuzovat souvislosti v těchto kontextech jim pomůže podniknout kroky související s národními a globálními problémy. Různé interpretace výchovy k občanství existují napříč evropskými státy i v rámci nich. Vzhledem k široké škále kurikulárních cílů a různým kontextům, v nichž se vyučuje a učí, je výchova k občanství výzvou pro učitele a školy, aby ji začlenili do kurikula.

Hlavní důraz je kladen na formativní přístup k hodnocení zviditelněním procesu učení. Role učitele spočívá ve stanovení jasných cílů a navrhování efektivních učebních situací a aktivit ve třídě za účelem dosažení občanských kompetencí. Kromě toho mohou učitelé vytvářet příležitosti pro studenty, aby získali zpětnou vazbu, která řídí proces učení. Je důležité aktivovat studenty jako výukové zdroje jeden pro druhého (peer assessment) a reflektovat své vlastní učení (sebehodnocení) v rámci formativního rámce hodnocení.

www.alice-project.eu


16.10.2023 Po roce se sešli pedagogové zapojení do projektu ALiCE v Palermu


Akce navázala na loňskou konferenci v Kroměříži a sicilské Palermo vytvořilo úžasnou příležitost pro sdílení zkušeností s výukou občanských kompetencí a s formativním hodnocením v tomto předmětu. Z celkem devíti evropských zemí se sešli učitelé základních a středních škol, spolu s výzkumnými pracovníky a organizacemi v oblasti školství a vzájemně prezentovali aktivity, které v uplynulém roce na dané téma se svými žáky realizovali.

Českou skupinu tvořili učitelé z Gymnázia Hladnov v Ostravě, z Mendelova gymnázia v Opavě a ze Základní školy Dětské v Ostravě. Děkujeme jim tímto za profesionální přístup, otevřenost a ochotu. Je nám ctí s těmito skvělými lidmi spolupracovat a vytvářet příležitosti pro sdílení jejich zkušeností na mezinárodní úrovni.

Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

16.10.2022 Vzdělávací akce na téma aktivní občanství měla v Kroměříži úspěch


Téměř 80 pedagogů z 9 evropských zemí se setkalo v Kroměříži, v Domě kultury, 29.-30.9.2022, aby diskutovali témata výuky aktivního občanství a formativního hodnocení. Celou akci provázela úžasná atmosféra, diskuze a sdílení zkušeností.

V příspěvcích se objevily první výstupy projektu ALiCE a účastníci byli zapojeni do další tvorby. Další příležitostí pro setkání takového rozsahu bude na podzim 2023 v Palermu na Sicílii.

Prezentace z konference jsou ke stažení na webu projektu: www.alice-project.eu


Fotografie - vzdělávací akce - kliknutím zobrazíte větší fotografii

09.09.2022 Termín vzdělávací akce v Kroměříži se blíží!


Už jen pár dnů zbývá a učitelé z Belgie, České republiky, Norska, Portugalska, Bulharska, Itálie, Slovinska a Litvy se sejdou v Kroměříži, aby společně diskutovali nad metodami a způsoby výchovy žáků k aktivnímu občanství.

Vzdělávací akce je prvním modulem kurzu dalšího profesního vzdělávání, který se zaměřuje na formativní hodnocení. Účastníky budou učitelé základních a středních škol, kteří vyučují občanskou výchovu, dějepis a další předměty, kde lze aktivní občanství zahrnout.

Kroměříži bude hostit tuto událost v Domě kultury (www.dk-kromeriz.cz) ve dnech 29. – 30.9.2022.


Fotografie - vzdělávací akce - kliknutím zobrazíte větší fotografii

04.07.2022 Partnerské setkání v Lublani k upřesnění plánovaných akcí


V červnu 2022 se zástupci partnerských organizací sešli ve slovinské Lublani, aby diskutovali dosavadní průběh projektu. Hlavním tématem byl sběr příkladů formativního hodnocení a sdílení zajímavých zjištění k následné publikaci.

Významná část jednání byla věnována přípravě vzdělávací akce plánované na září 2022 v Kroměříži. Účastníci všech zapojených zemí přijedou, aby se dozvěděli více o formativním hodnocení ve vztahu k výuce občanských kompetencí. Budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti.


Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

13.04.2022 První osobní meeting v projektu ALiCE v Antverpách


Po dlouhém a náročném období se partneři projektu ALiCE konečně mohli 24. března 2022 setkat tváří v tvář v krásném městě Antverpy v Belgii.

Setkání partnerů bylo inspirativní a energické, jeho součástí bylo mnoho produktivních diskusí, které přinesly výsledky. První polovina setkání shrnula průběh osobních setkání v partnerských zemích. Jednotliví partneři popsali způsob, jakým organizovali nebo budou organizovat tato setkání, učitele, které zapojili nebo zapojí, a předběžné výsledky. Druhá část setkání byla zaměřena na formát identifikace výukových cílů jednotlivých partnerských zemí. Po dlouhé diskusi se partneři shodli, že klíčem k použití je definování potřeb z místní perspektivy. Každá země tak připraví zprávu jak v evropském kontextu, tak i místním. Dalším výsledkem setkání bylo stanovení datumu prvníh workshopů, které proběhnou v České republice v termínu od 29.9. do 30.9. v Kroměříži. Těchto workshopů se zúčastní 5 - 7 učitelů z každé partnerské země. Cílem workshopů je sdílení dobré praxe formativního hodnocení občanských kompetencí v evropském kontextu.


Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii