COSMOS | Euro-face.cz

COSMOS - Podpora otevřenosti škol a partnerství v přírodovědném vzdělávání.


COSMOS
COSMOS
  Realizace: 2022-2024

COSMOS využívá společensko-vědní badatelsky orientované učení jako pedagogický prostředek pro otevírání škol jejich komunitám prostřednictvím transformačního procesu s cílem vytvořit nová partnerství v rámci komunit, která mohou podporovat vědecké vzdělávání pro všechny občany bez ohledu na pohlaví, etnický původ nebo kulturní zázemí.

Abychom transformovali a otevřeli školy z vnitřního na vnější způsob zapojení v komunitách, náš přístup otevřeného vzdělávání je jedinečný tím, že kombinuje klíčové prvky inovativní konstruktivistické pedagogiky, vzdělávání učitelů a transformaci organizační kultury školy.

Konsorcium COSMOS (12 partnerů, 7 zemí) poskytuje mezioborovou spolupráci a odborné znalosti v oblasti neformálního a formálního přírodovědného vzdělávání, vzdělávání učitelů, vzdělávací organizace a silné společenské vazby v rámci komunit, což vše zaručuje úspěšnou implementaci projektu COSMOS. Výsledné nástroje a shrnutí hlavních zjištění budou používat školy v celé Evropě a dále ovlivňovat komunity prostřednictvím přírodovědného vzdělávání.

www.cosmosproject.eu


24.06.2023 Partnerské setkání v Lisabonu


Partnerské setkání se konalo v Lisabonu ve dnech 21. – 22.6.2023, šlo o celkově třetí setkání, druhé pořádané prezenčně. Zastoupeny byly všechny partnerské organizace a také externí expert Dr. Ralph Levinson. Na programu bylo především první kolo implementace projektu a první dokončené výstupy.

Diskutoval se vytvořený rámcový program, implementace projektového přístupu ve školách, výstupy hodnocení a další související témata. Získané zkušenosti významně ovlivnily upřesnění plánů na následující druhou implementační fázi, která bude brzy zahájena.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

09.11.2022 Vychází první informační bulletin v projektu COSMOS


První informační bulletin informuje o aktivitách, které doposud proběhly v projektu COSMOS.

Najdete zde zajímavosti a příspěvky od některých partnerů projektu a informaci o setkání, které se konalo v Karlstadu.


Newsletter si můžete stáhnout zde.