DigMyVET - Digitální strategie pro odborné vzdělávání


DigMyVET
DigMyVET
  Realizace: 2021–2023

Mnoho organizací odborného vzdělávání, včetně jejich učitelů, nebylo dobře připraveno na online výuku, když pandemie Covid-19 zasáhla Evropu. Pandemie měla větší dopad na učitele odborných předmětů, protože odborné vzdělávání je většinou založeno na praktické výuce, kterou nelze tak snadno změnit na online jako teoretickou výuku.

Jako hlavní překážky pro přechod na distanční výuku uvádí učitelé odborných předmětů používání zařízení, spolehlivost internetového připojení, vlastní nedostatky v digitálních dovednostech a ochrana dat.

Pro studenty platí, že není digitální inkluze bez sociální inkluze. Studenti ohroženi sociálním vyloučením jsou vystaveni většímu riziku při přechodu na distanční výuku, že studium předčasně ukončí.

Jestliže bývalo obtížné motivovat učitele odborných / praktických předmětů k rozvoji digitálních kompetencí, poté, co se během pandemie COVID-19 stala distanční výuka běžnou, zájem pedagogů se změnil.

Cíle projektu DigMyVET jsou vybavit centra odborného vzdělávání digitálními technologiemi vhodnými k začlenění do výuky a hodnocení a poskytnout jim analýzu možností, jak podporovat studenty a učitele při přechodu na online výuku.


https://digmyvet.com


14.12.2022 Projekt DigMyVET začne testovat první výstupy


Slunečné Atény minulý týden přivítaly partnery projektu DigMyVET. Hlavním tématem k diskuzi bylo plánování testování IO1 a IO2, tj. prvních dvou projektových balíčků, vytvořené příručky a nástroje benchmarkingu.

Do testování budou zapojeny především střední odborné školy a mělo by být spuštěno v nejbližší době. Partnerské organizace diskutovaly konkrétní zapojení cílových skupin ve svých zemích, sdílely dobré zkušenosti.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

23.09.2022 Praha přivítala zástupce partnerských organizací projektu DigMyVET


Partnerství složené z organizací z Velké Británie, Německa, Itálie, Řecka a České republiky se zabývá možnostmi zavádění digitálních strategií v odborném vzdělávání.

Projekt vstoupil do další fáze, aktuálně připravujeme nástroj pro benchmarking odborných škol, online kurz pro pedagogy a soubor nástrojů pro studenty. Setkání v Praze, v září 2022, bylo třetím v řadě a druhým osobním setkáním partnerů tohoto projektu.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

26.04.2022 Partnerské setkání projektu DigMyVET


Druhé partnerské setkání projektu DigMyVET se konalo minulý týden v krásné Florencii v Itálii. Po dlouhé době se partneři konečně mohli setkat tváří v tvář a diskutovat o veškeré dosud vykonané práci.

V první části projektu prováděli všichni partneři výzkum ve svých zemích i v dalších zemích EU, aby shromáždili dostatek materiálů pro Integrační příručku, která je hlavním výstupem první fáze projektu a nyní je v procesu překladů do všech partnerských jazyků. Příručka je plná osvědčených postupů o tom, jak vyučovat / učit se praktické předměty ve střediscích odborného vzdělávání a přípravy v případě distanční výuky. Druhá část setkání se týkala plánování dalšího kroku, kterým bude Interaktivní nástroj pro benchmarking digitální strategie.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

02.03.2022 První vydání projektového newsletteru DigMyVET


V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě byly prozatím veškeré aktivity partnerů organizovány online.

Stáhněte si první vydání newsletteru, kde se dozvíte, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází.