ART | Euro-face.cz

Projekt ART


Projekt
Projekt
  Realizace: 2021–2023

Umění a kultura virtuálně

Projekt ART zpřístupňuje část mezinárodního muzejního světa a dalších kulturních / náboženských institucí celoevropské cílové skupině: studentům ve věku 8 – 16 let. Kvůli šíření nemoci COVID-19 je nyní obtížné až nemožné cestovat, což se odráží v mobilitě všech, včetně studentů a učitelů. Metoda ART VR (virtuální realita) otevírá studentům svět muzeí, učí je kritickému myšlení a dává jim prostor utvořit si vlastní názor.

Projekt ART spojuje metodiku virtuální reality s globálním občanstvím a uměleckou výchovou. VR umožňuje simulovat 3D svět, který nás obklopuje. Prostřednictvím nejrůznějších nahrávek muzeí, výstav (i dočasných), historických a kulturních budov získají studenti nejen úžasný vhled do různých exhibicí, různých druhů umění a historie, ale jsou jim také nabídnuta různá zadání a vysvětlení a učí se svými vlastními aktivními příspěvky globálnímu občanství.


www.art-vr.eu

Letáček ke stažení


12.05.2022 Partnerské setkání v Holandsku


Po čtyřech setkáních v online prostředí měli partneři projektu ART konečně možnost vidět se osobně. V holandském Burgh Haamstede plánovali ve druhé polovině dubna 2022 dokončení virtuálních prohlídek pro žáky základních škol.

Některé země zahájí první fázi pilotáže v podobě představení VR brýlí ve školách již během května. Děti si budou moct virtuálně projít známá i méně známá muzea, kostely a jiné historické budovy v různých zemích. To je snad přivede k myšlence tato či jiná zajímavá místa navštívit i osobně nebo si o nich alespoň vyhledat více informací.


Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii