INGOT | Euro-face.cz

Ingot International Grades – Open Technologies


Ingot
Ingot
  Realizace: 2009-2011

Euroface Consulting má tu čest Vám oznámit schválení a zahájení dvouletého projektu Ingot – International Grades - Open Technologies, kterého je partnerem a který je spolufinancován Evropskou unií v programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – Přenos informací. Na projektu se podílí partnerské organizace z Velké Británie, Španělska, Rumunska, České republiky a Bulharska.

Hlavním cílem projektu je založit a zavést do praxe evropský standard kvalifikací ICT uživatelů, který navazuje na Evropský rámec kvalifikací od vstupní po 3. úroveň. Projekt zároveň odráží technologické změny a mezinárodní posun směrem k Open Systems a Open Sources.

Výstupem projektu bude rozšíření jednotlivých kapitol podporující Evropský kvalifikační rámec, které budou nejprve akreditovány ve Velké Británii a následně v dalších partnerských zemích projektu. V průběhu projektu bude vyškoleno 100 hodnotitelů a vytvořeny školicí střediska v každé zemi. Podpůrné materiály budou dostupné v pěti jazykových verzích.

Pro podrobné informace o projektu klikněte zde. (formát pdf Acrobat Reader)


10.05.2011 JSI, Liberix a Euroface Consulting spouští pilotní provoz Ingot


Jednota školských informatiků, Liberix o. p. s. a Euroface Consulting s. r. o. se dohodly na spolupráci v souvislosti s realizací vzdělávacího a ověřovacího systému INGOT v České republice. Vyzývají tímto základní a střední školy v České republice, aby se zapojily do pilotní fáze implementace tohoto systému v českém školství.

Další informace jsou ke stažení zde.