SCIENCE4FUN | Euro-face.cz

Zábavná věda


Zábavná
Zábavná
  Realizace: 2018-2021

Cílem projektu Zábavná věda je ukázat, že i věda se dá učit zábavnou a atraktivní formou. V rámci projektu bude vytvořen model, který zajistí efektivní a zajímavou výuku předmětů, jako jsou fyzika, chemie, biologie, geologie, životní prostředí nebo také třeba astrologie.

Výuka bude zaměřena na žáky, zejména pak ženy a dívky, které většinou nebývají fanynkami těchto odborných předmětů. Chceme získat jejich zájem a nechat je objevit v sobě talent pro studium vědeckých předmětů a překonání předsudků.
Projektu se účastní 9 partnerů z 8 evropských zemí (Nizozemí, Španělsko, Polsko, Belgie, Portugalsko, Bulharsko, Slovinsko a Česká republika). Výsledný model zhodnotí a otestují všechny zúčastněné země.


02.08.2021 Závěrečný newsletter online


Závěrečný newsletter projektu je zde! Podívejte se, co všechno jsme v tomto skvělém projektu zvládli. Věříme, výstupy projektu budou využity a zvýší atraktivitu vědních oborů pro mládež.


Newsletter ke stažení zde.

19.08.2020 Vychází letní newsletter Zábavné vědy


Nové vydání newsletteru informuje o aktuálním dění v projektu. V uplynulých měsících se intenzivně pracovalo na vývoji výukových materiálů, vytvářela se videa s návody a další interaktivní zdroje.

.Připravuje se spuštění dotazníků pro žáky od základních po střední školy. Dotazníky budou spuštěny v září a plánem je získat data pro další využití.
V červenci 2020 proběhlo online setkání partnerských organizací, hodnotil se dosavadní průběh a další plány v projektu.

Stáhněte si newsletter zde.

17.08.2020 Pilotáž testů v rámci letního tábora


V projektu Science4fun plánujeme realizovat testy pro žáky základních a středních škol v předmětech jako je fyzika, chemie, biologie, geologie a další.

Celkem se do projektu zapojí pět škol z ČR a 300 žáků. Testy nejsou o zjišťování úrovně znalostí a dovedností, ale obsahují otázky a zajímavosti, které mají žáky ke studiu vědních oborů motivovat. Už v době prázdnin využijeme letního tábora jazykové školy Maximum a vyzkoušíme s prvními dětmi, jak testy fungují a jak je baví.

14.05.2020 Jednoduchý pokus s kapalinami


V projektu Science4fun vytváříme videa s návody na experimenty ve výuce.

Jedno z nich pracuje s výměnou kapalin a je dobře využitelné při výuce gravitace. Experimenty a pokusy děti baví.


13.05.2020 Experimenty ve výuce


Fyzika je ideální předmět na pokusy a experimenty, které pomáhají pochopit její principy a zákony.

Například účinek gravitační síly na kapaliny lze jednoduše simulovat s použitím běžně dostupných pomůcek. Návod je v níže uvedeném videu:


22.04.2020 Praktická výuka s magnety


Magnety jsou lehce dostupnou pomůckou, se kterou lze dělat spoustu zajímavých pokusů.

Například jak ukazuje následující video, jednoduchý pokus vhodný pro žáky na druhém stupni základních škol. Video vzniklo ve spolupráci se Základní školou Komenského v Kroměříži.


20.04.2020 Videa na podporu výuky fyziky


V projektu Science4fun vytváříme videa pro inspiraci ve výuce fyziky. Jde o experimenty z různých oblastí fyziky. Videa jsou názorná včetně potřebných pomůcek.

Příkladem je lávová lampa, pokus vhodný pro žáky na druhém stupni základních škol. Pomůže pochopit, jaký vliv má polarita na hustotu.


17.04.2020 Vychází informační bulletin k Zábavné vědě


Informační bulletin informuje o aktuálním dění v projektu Zábavná věda. Zaměřuje se na tvorbu výukového prostředí a podnětů a materiálů k výuce.

Vznikají např. videa zachycující pokusy ve fyzice, materiály pro chemii, biologii a další. Vše se překládá a připravuje se ke zveřejnění na webových stránkách www.science4fun.eu.


Stáhněte si informační bulletin zde.

22.07.2019 Partneři projektu se proškolili v používání nové platformy


Partneři projektu Zábavná věda se ve dnech 15.- 19.7. opět sešli v nizozemském Burgh Haamstede, aby se zúčastnili školení, které je naučí požívat platformu Moodle, protože budou následně vytvářet materiály podle potřeb cílové skupiny k následujícím tématům:

  • Tvorba otevřených zdrojů ve vědních oborech
  • Vytvořit úložiště těchto zdrojů a experimentovat s nimi
  • Podporovat metodiku pro zvýšení motivace učitelů
  • Vypracovat systém přístupu k učení vědy

Školení proběhlo úspěšně a partneři tak mohou dále šířit nové vědomosti.

Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

01.04.2019 Druhé projektové setkání hostila Praha


Minulý týden se v Praze podruhé sešli partneři projektu Zábavná věda. V uplynulých měsících pracovali každý ve své zemi na tvorbě testů a jejich překladu.

Setkání pak využili zejména k doladění technických detailů. Znovu se partneři sejdou před koncem roku 2019 v belgických Antverpách.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

30.11.2018 Projekt Zábavná věda zahájen


Úvodní setkání partnerů nového projektu Science 4 Fun ( Zábavná věda) proběhlo v minulých dnech v nizozemském Burgh Haamstede. Partneři z osmi evropských zemí ( BE, BG, PL, ES, SL, PT, NL a CZ) budou společně pracovat v letech 2018 -2021.

Projekt má za úkol ukázat, že i věda se dá učit zábavnou a atraktivní formou. Partneři si na setkání upřesnili úkoly, které je potřeba splnit, aby se výstupy projektu mohly testovat a hodnotit ve všech zúčastněných zemích a byly tak platnou pomůckou pro cílovou skupinu. Jak se jim to daří budou moct partneři zhodnotit při dalším setkání v Praze v první čtvrtině roku 2019.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii