Práce na obzoru


Práce
Práce
  Realizace: 2018-2020

Projekt je dalším z řady iniciativ v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. V průběhu dvou let realizace podpoříme téměř 50 osob ze Zlínského kraje, které jsou znevýhodněné na trhu práce věkem (55+) a zároveň jsou v evidenci úřadu práce již déle než 5 měsíců.

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost podpořených osob. Cíle projektu dosáhneme prostřednictvím souboru vzdělávacích a pracovně-poradenských aktivit včetně zprostředkování zaměstnání a poskytování mzdových příspěvků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Stáhněte si leták projektu

04.04.2021 Více než 40 osob v obtížné situaci na trhu práce získalo podporu v projektu „Práce na obzoru“


Projekt se cíleně zaměřil na konkrétní skupinu osob ve věku 55+ a v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Regionálně podpora směřovala převážně do Zlínského kraje. Projekt byl naplánován na 2 roky, epidemiologická opatření však přispěla k jeho prodloužení.

V únoru 2021 jsme ukončili projekt a s ním spojené aktivity, nicméně s řadou účastníků zůstáváme nadále v kontaktu a sledujeme, jak se jim daří po získané kvalifikaci nebo na novém pracovním místě.

Celkem jsme do projektu zapojili 46 osob s výše uvedenou charakteristikou. Setkávali jsme se s různými příběhy, ale společným jmenovatelem byla bezmoc ve snaze najít vhodné pracovní uplatnění. S účastníky jsme pracovali především v rámci individuálního pracovního poradenství, pořádali jsme ale i skupinové semináře, kde docházelo ke sdílení zkušeností. Uspořádali jsme na míru šité počítačové školení a zapojili jsme grafoložku, která odhalovala bariéry prostřednictvím psychologie písma. Devět osob absolvovalo rekvalifikační vzdělávání a 22 osobám jsme zprostředkovali pracovní místo s čerpáním mzdových příspěvků.

Projekt pomohl celé řadě osob, které pomoc zoufale potřebovaly, proto jsme rádi, že jsme měli příležitost jej realizovat.


Fotografie z projektu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

13.03.2020 Stále je možné zapojit se do aktivit projektu Práce na obzoru


Projekt je příležitostí pro osoby ve věku 55+ a v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Nabízíme podporu a osobnostní i profesní rozvoj. Spolupracujeme s grafoložkou, která vypracovává grafologický portrét z rukopisu. Portrét Vám prozradí detaily o Vaší osobnosti ve vztahu k pracovnímu uplatnění a silné a slabé stránky. Nabízíme účast na kurzu pozitivní komunikace s výbornou lektorkou, která na každou zoufalou situaci najde pozitivní náhled. Pořádáme kurzy i individuální výuku na počítači, od základů práce po orientaci na internetu se zaměřením na bezpečné chování v celosvětové síti.

Hradíme kvalifikační kurzy z nejrůznějších oborů a dle zájmu, např. florista, kosmetička, asistent pedagoga a další. Spolupracujeme se zaměstnavateli a poskytujeme mzdové příspěvky.
Velkou výhodou je, že v projektu je možné využít jen těch aktivit, o které máte zájem, žádná aktivita není povinná.
V současné době bylo tímto projektem podpořeno více než 30 osob, někteří absolvovali kurzy, někteří nastoupili do zaměstnání a jiní využili příležitosti dozvědět se něco o sobě.
Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky (777011717) nebo mailem (management@euro-face.cz)

13.03.2019 Projekt „Práce na obzoru“ pomáhá uchazečům o zaměstnání


Že není snadné nalézt novou práci ve věku 55+ potvrzují všichni účastníci projektu Práce na obzoru. Setkávají se s předsudky zaměstnavatelů, kteří málokdy ocení dlouholeté zkušenosti.

Proto se tímto projektem zaměřujeme na jejich specifické problémy a nabízíme individuální poradenství, psychologickou podporu, služby právníka, rozvoj počítačových dovedností. Zájemcům můžeme uhradit i rekvalifikaci, čehož využila například paní Monika, která úspěšně absolvuje kvalifikační kurz Sportovní masér a těší se na novou profesní dráhu. Zaměstnavatelům poskytujeme mzdové příspěvky i příspěvky na mentora na pracovišti, abychom účastníkům maximálně usnadnili návrat na trh práce, a to je i případ paní Blanky, která nastoupila na pracovní místo na plaveckém bazénu v Kroměříži.

Další zájemce o vstup do projektu rádi uvítáme, obracejte se na Janu Hanke, tel.: 608 102 807.