RED


RED
RED
  Realizace: 2017-2020

V evropských zemích stále více vlád a ve stále větší míře používá digitální služby, proto je nezbytné vybavit občany základními znalostmi čtenářské a matematické gramotnosti, a především digitální gramotností, která přispívá k tvorbě inkluzivní společnosti a podporuje samostatnost svých občanů.

Evropští zástupci, kteří tvoří toto projektové konsorcium, vyvinou moderní a inovativní platformu - RED („Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills“ = posílení dovedností v oblastech digitální, čtenářské a matematické gramotnosti Evropanů“). Platforma nabídne individuální základní test pro identifikaci nízké čtenářské a matematické gramotnosti, relevantní vzdělávací materiály a materiály k prezentaci služeb sociálních a veřejných (vládních) organizací, dostupných na bázi digitálních technologií (včetně video, audio výstupů) a také návody, ve kterých nalezne cílová skupina potřebné kontakty a adresy.

http://red-project.eu


21.08.2020 Podívejte se na video vytvořené v projektu RED: Jack a EU


Video lze velmi dobře využít jako výukovou metodu, proto jsou výuková videa a video příručky jedním z hlavních výstupů projektu RED.

A zde je jeden konkrétní příklad. K čemu máme Evropskou unii? Základní fakta vysvětluje Jack ve videu níže.

20.07.2020 Akce RED DAY!


Dne 2. Července 2020 se konala akce RED DAY, kde byla oficiálně spuštěna platforma RED a také byly představeny všechny výsledky projektu RED cílové skupině uživatelů. Účastníci získali informaci o základním testu gramotnosti, který pomáhá určit možné potíže s čtenářskou, matematickou a digitální gramotností.

Dále měli možnost si platformu RED na místě vyzkoušet, seznámit se s ní a získat nové praktické znalosti a zkušenosti v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.

Platforma RED byla představena místním zúčastněným stranám a diskutovali jsme o tom, jak ji bude cílová skupina moci využít ve svých dalších činnostech.

18.05.2020 Závěrečné setkání - online


Dne 13. května 2020 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu RED, který namísto NTC (BG) hostil online Pro Work (NL). Celý svět je zasažen vypuknutím viru COVID-19, což znamená, že nemohlo dojít k osobnímu jednání.

Proto jsme se nakonec rozhodli naplánovat online setkání, během kterého bychom se mohli vzájemně informovat o stavu projektu, dokončení úkolů a ukončení projektu. Během online setkání se proto partneři zaměřili na dokončení intelektuálních výstupů, ale také na záležitosti, které se odehrály nebo by se právě odehrávají v tuto dobu (pilotáž/ konference, apod.). Diskutovalo se o testování v jednotlivých zemi, a také webináři, který pomůže vysvětli, jak platforma funguje.

Roadmapa je již dokončena a naleznete ji na platformě jednotlivých zemí. U webových stránek se hlavně řešily chybějící překlady, které musí být následně partnery zaslány. Platforma je v jednotlivých zemích plně aktuální, včetně všech zdrojů potřebných k plnohodnotnému využívání cílovou skupinou. Diskutovalo se o pilotáži, konferenci a také možnosti uspořádání akcí online.

Bohužel COVID – 19 ovlivňuje I předem dohodnuté věci s národní agenturou. Pokud jde o studii proveditelnosti, nejnovější výstup, v podobě prezentace, byl vytvořen a bylo řečeno, co se od partnerů čeká. Nakonec byly projednány další otázky, jako je diseminace a řízení projektu (časové rozvrhy, závěrečná platba atd.).A navzdory skutečnosti, že se schůzka neuskutečnila osobně, byly projednány všechny záležitosti, které byly nutné projednat. Konečné kroky jsou nyní v plném proudu, kde se všichni budou snažit k dosažení nejlepších výsledků projektu bez ohledu na aktuální situaci!

20.04.2020 Podívejte se na náš základní test gramotnosti RED!


Test gramotnosti je online nástroj, který pomáhá určit možné potíže se čtenářskou a matematickou gramotností cílových skupin. Byl vyvinut jako jednoduchý seznam otázek a úkolů, které lze snadno vyplnit v krátkém časovém horizontu a okamžitě zobrazí výsledky. Test gramotnosti přímo navazuje na vzdělávací platformu, kde nalezne zdroje a kontakty na jednotlivé organizace. Tímto způsobem může uživatel snadno pokračovat od sebehodnocení k výuce online.

Celý koncept testu je konstruován pozitivně, aby byl motivační a inspirativní. Výsledek ukazuje procento úspěchu a nezdůrazňuje chyby. Základní test je rozdělen do tří kategorií: digitální gramotnost, matematická a jazyková gramotnost. Tyto oblasti byly partnery projektu označeny jako klíčové ve vztahu k gramotnosti a jsou společné ve všech evropských zemích.

Odkaz na test, který naleznete na RED platformě:
http://tests.red-project.eu/

30.09.2019 Čtvrté setkání projektových partnerů v Palermu (Itálie)


Dne 17. září 2019 se v Palermu (IT) uskutečnilo čtvrté setkání projektu RED. Během tohoto setkání jsme diskutovali hlavně o pokroku zdrojů vyvinutých různými partnery a stavu platformy, na které byly zdroje umístěny.

Abychom uspokojili ještě více požadavky cílové skupiny, zapracovali jsme na roadmapě, na které jsou sdíleny kontaktní údaje různých organizací poskytující pomoc v jednotlivých zemích. Poslední výstup byl projednán stručně, konkrétně se jedná o studii proveditelnosti, která by měla začít na začátku roku 2020, včetně tzv.dopadu projektu.

Nakonec byly projednány záležitosti související s řízením projektu, v nichž byla projednána diseminace (včetně webové stránky RED a překladů), monitorování a hodnocení, jakož i administrativní / finanční otázky.

Velmi cenné setkání, na kterém jsme diskutovali o stavu projektu, ale také o všech úkolech, které musíme ještě splnit. Zbývá toho stále hodně, ale naštěstí je každý partner velmi motivován k plnění svých úkolů až do konce projektu, který končí za rok!

10.07.2019 Druhé vydání newsletteru projektu RED


Představujeme vám druhé vydání Newsletteru projektu RED, ve kterém přinášíme stručné informace o testech ditiální gramotnosti, roadmapách a webové stránce projektu RED.


Druhé vydání naleznete zde:

01.04.2019 Třetí setkání projektových partnerů v Praze (Česká republika)


Dne 25. března 2019 proběhlo v Praze třetí projektové setkání partnerů projektu RED. Partneři schválili první výsledky a projednali další kroky. . Hlavním tématem setkání byly webové stránky projektu, platforma a testy gramotnosti, které budou brzy spuštěny.

Partneři diskutovali o rozvržení a samotném obsahu webových stránek a také projednali jednotlivé návrhy partnerů, jak učinit platformu atraktivnější a uživatelsky přívětivější pro cílové skupiny. Schválené návrhy budou brzy zpracovány.

Byla předložena online verze testů spolu s depozitářem výsledků. Matematické, jazykové a digitální testy gramotnosti budou sloužit jako první aktivita cílové skupiny v projektu RED, po kterém bude následovat roadmap a studijní zdroje. Zároveň testy umožní partnerům shromažďovat údaje o gramotnosti cílové skupiny. Technické řešení bylo dokončeno a nyní začíná sběr dat.

Během setkání si partneři vyměnili své zkušenosti s projektem a vývojem prvních videoklipů určených pro studijní zdroje. Byly vybrány oblasti sociálních služeb, domácnosti, bezpečnosti a dalších oblastí z každodenního života. Další projektové setkání je naplánováno v Sicílii - v Palermu.

10.01.2019 Spuštění webových stránek projektu RED


Dovolujeme si oznámit, že byla spuštěna testovací verze webové stránky projektu RED: http://red-project.eu.

Díky této internetové stránce budete mít k dispozici aktuální informace týkající se projektu, platformy a roadmapy projektu RED. Můžete také využít možnost přihlásit se k odběru novinek. Budeme rádi za jakékoliv náměty a připomínky vedoucí ke zkvalitnění webu.

10.11.2018 První vydání newsletteru projektu RED


Rádi bychom touto cestou představili naše první vydání newsletteru projektu RED. Prostřednictvím několika Newsletterů Vás budeme pravidelně informovat o důležitých aktivitách projektových partnerů, plánovaných akcích a především webové platformě projektu RED.

První vydání naleznete zde:

25.09.2018 Druhé mezinárodní setkání partnerů projektu RED


Dne 18.9.2018 proběhlo již druhé mezinárodní setkání partnerů projektu RED. Toto setkání hostili partneři z Belgie (společnost JKVG) a uskutečnilo se ve měste Antwerpy.

Setkání se účastnili všichni projektoví partneři a hlavním cílem setkání bylo nejen kontrola plnění milníků projektu, ale hlavně projednání cílové podoby webové stránky a platformy projektu RED. Dále se dlouze diskutovalo o základních testech, které mají pomoci cílové skupině poukázat na potencionální problémy ve čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

10.05.2018 Školení v rámci projektu RED – úprava videosouborů


Minulý týden proběhlo v hlavním městě Španělska zajímavé školení C1 - úprava videí v Camtasia studiu.

C1 školení, které je součástí projektu RED, se celkem účastnilo 14 lidí ze 7 partnerských zemí. Školení pro všechny partnery zajistil španělský partner SIGLO22 a videozáznamy k projektu budou vyvíjeny postupně. Kromě týdenního školení měli účastnící také šanci kochat se památkami a krásami města Madrid.


Fotografie ze školení - kliknutím zobrazíte větší fotografii

16.12.2017 První partnerské setkání v projektu RED


První setkání partnerských institucí v rámci projektu RED („Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills“ = posílení dovedností v oblastech digitální, čtenářské a matematické gramotnosti Evropanů“) proběhlo ve dnech 27. - 28. listopadu 2017 v Burgh-Haamstede, v Nizozemsku.

Setkání zahájil koordinátor projektu PRO WORK a celkem se akce zúčastnilo jedenáct zástupců partnerských institucí z Nizozemska, Belgie, Itálie, Španělska, Bulharska, Slovinska a České Republiky. Partneři diskutovali o všech aktivitách spojených s úspěšnou realizací projektu.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii