GENDEROVE_AUDITY_ZL | Euro-face.cz

Genderové audity v malých a středních podnicích Zlínského kraje


Genderové
Genderové
  Realizace: 2017-2018

Projekt reaguje na problém nerovného postavení žen vůči mužům na trhu práce ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je prosazovat rovnost mužů a žen se zaměřením na malé a střední podniky, a to prostřednictvím realizace genderových auditů u šesti zaměstnavatelů/ek ve Zlínském kraji. V rámci genderových auditů budou navrženy změny, které povedou ke zlepšení genderového vnímání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


13.03.2018 Genderové audity úspěšně vstoupily do druhé poloviny realizace projektu


Projekt zaměřený na realizaci genderových auditů v malých a středních podnicích Zlínského kraje úspěšně pokračuje ve své druhé polovině.

Bylo již zapojeno všech šest plánovaných zaměstnavatelů ze Zlínského kraje. Jde převážně o malé firmy s počtem zaměstnanců 10-50 a jednu střední firmu, která má více než 50 zaměstnanců. Oborově jsou velmi různorodé, z oblasti výroby ale i služeb. U všech zaměstnavatelů provádí zkušený auditorský tým detailní analýzu uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Zabýváme se náborem zaměstnanců, pracovními podmínkami, podporou slaďování pracovního a rodinného života ze strany zaměstnavatele. Zaměřujeme se na interní dokumenty, transparentní poskytování podmínek zaměstnancům, organizační strukturu. Zjištění formulujeme do závěrečných zpráv z genderových auditů a prezentujeme vedení zapojených firem.

Zapojené firmy spolupracují s auditorským týmem a jejich vedení si uvědomuje, že absolvování genderového auditu je dobře vnímaným signálem pro zaměstnance a potencionální zaměstnance do budoucna.


Fotografie z projektu - kliknutím zobrazíte větší fotografii