PARASKILLS | Euro-face.cz

Paraskills


Paraskills
Paraskills
  Realizace: 2014-2017

Projekt Paraskills vytváří podporu, infrastrukturu a model pro národní a mezinárodní soutěže v oblasti dovedností pro osoby se zdravotním postižením.

Skills Plus je soutěž dovedností pro lidi s pracovní neschopností. Je inspirována úspěšným modelem soutěže dovedností Skills Talents v Nizozemsku. Tyto soutěže jsou zaměřené na mladé lidi v posledním ročníku odborného vzdělání. V rámci projektu Paraskills (Erasmus+), partneři z Bulharska, Slovinska, České republiky, Itálie, Německa a Nizozemska vyvinuli formát soutěží Skills Plus, který je přizpůsoben individuálním potřebám osob se zdravotním postižením na trhu práce. Národní soutěž proběhne ve všech 6 partnerských zemích a rozhodne, které týmy budou reprezentovat svoji zemi na mistrovství Evropy v Nizozemsku, které se bude konat na jaře 2017.


www. paraskillsproject.eu


03.08.2017 Závěrečný meeting Paraskills


Dne 28.7.2017 proběhl v Amsterdamu poslední mezinárodní meeting partnerů projektu ParaSkills. Hlavním tématem bylo zejména evropské kolo soutěže Skills Plus, studie proveditelnosti týkající se pokračování soutěží a návrhy na vylepšení dalších ročníků.

Závěrečného setkání se také účastnil pan Jos de Goeij, výkonný ředitel WorldSkills Netherlands.


19.03.2017 Česká republika zvítězila v týmové soutěži Skills Plus 2017 v oboru IT a Elektrikář.


V první evropské soutěži dovedností Skills Plus byly uděleny tři zlaté a jedna stříbrná medaile.

Česká republika zvítězila v týmové soutěži Skills Plus 2017 v oboru IT a Elektrikář.

Dne 16. 3. 2017 získala Česká republika 2 medaile v oboru IT a elektrikář v prvním ročníku evropské soutěže dovedností Skills Plus, určené pro osoby se zdravotním postižením, která byla uspořádána v Nizozemsku. Německo vyhrálo zlatou medaili v oboru zahradník a Nizozemsko zlatou medaili v oboru pohostinství a gastronomie. Celkem 13 týmů ze šesti zemí soutěžilo ve čtyřech oborech a bylo rozhodnuto, který tým je pro rok 2017 nejlepší ve své odborné profesi.

Soutěžící týmu ICT řekli: “Byli jsme mile překvapeni úžasnou atmosférou, která vládla během celé soutěže. Byl to pro nás životní zážitek a doufáme, že budeme mít šanci zúčastnit se i příštích ročníků.”

Výsledky

  • Zahradníci: Německo (zlato),
  • Pohostinství (včetně Cateringu): Nizozemsko (zlato)
  • IT: Česká republika (zlato)
  • Elektrikář: Česká republika (stříbro)

Inkluzivní soutěže

Soutěže Skills Plus a tento speciální evropský šampionát pro osoby se zdravotním postižením jsou organizovány společnostmi Pro Work a WorldSkills Netherlands s podporou programu Erasmus+. Pilotní projekt byl inspirován úspěšným modelem soutěže dovedností Skills Talents v Nizozemsku, kde soutěží studenti v posledním ročníku odborného vzdělaní. Nyní se zapojily osoby s tělesným i mentálním postižením. Talenti s různými úrovněmi a typy postižení tvořili společně týmy a utkali ve svých profesních zaměřeních. Celkem 13 soutěžních týmů přijelo z Bulharska, Slovinska, České republiky, Itálie, Německa a Nizozemska.


 

01.03.2017 Přípravy na evropskou soutěž dovedností Skills Plus jsou v plném proudu.


Premiérová soutěž dovedností Skills Plus se bude konat dne 16. března 2017 v kongresovém centru RAI v Amsterdamu.

Soutěžní týmy pocházejí z různých evropských zemí a zastupují různé pracovní obory. Během národních soutěží byly v Bulharsku, Slovinsku, České republice, Itálii, Německu a Nizozemsku vybrány nejlepší týmy, které postoupily do evropského kola soutěží, kde hrají velkou roli individuální i týmové dovednosti a odrážejí současnou situaci na trhu práce. Českou republiku zastoupí celkem 3 týmy, které budou soutěžit v oboru elektrikář, zahradnictví a ICT.

První soutěž dovedností Skills Plus začíná v 10:00. Účastníci obdrží mnoho zajímavých výzev a své dovednosti budou prezentovat v jednotlivých kategoriích po dobu dvou hodin. Evropská soutěž dovedností Sills Plus se koná 16.3.2017 v Amsterdamu, v kongresovém centru RAI, v hale č. 10 (označen na mapce růžově), kde naleznete také předběžný harmonogram soutěží.

Pro více informací navštivte http://www.skillsplus.eu


kliknutím zobrazíte větší fotografii

12.12.2016 Národní kolo soutěží Paraskills


Rádi bychom touto cestou poděkovali všem učitelům a žákům ze střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, kteří se zúčastnili národního kola soutěže Skills+ .

Soutěže se celkem zúčastnilo 30 žáků, kteří byli rozděleni do 10 týmů po třech. Své dovednosti si žáci prověřili v oboru zahradnictví, elektrikář a ICT. Vyhlášení vítězů bylo velmi těžké, protože všichni žáci prokázali výborné dovednosti a hlavně nadšení a dokonalou týmovou spolupráci. Do mezinárodní soutěže, pořádané v Holandsku, postupují vítězné týmy jednotlivých oborů.

Děkujeme všem kantorům za jejich podporu, profesionalitu a organizaci a těšíme se na březen 2017, kdy se všichni potkáme v Amsterodamu, kde budeme obhajovat dovednosti na mezinárodní úrovni!


17.11.2016 Přijďte se podívat na národní kolo soutěže odborných dovedností Skills Plus


V rámci projektu ParaSkills (Erasmus +) byl vytvořen formát soutěží Skills Plus, který je přizpůsoben individuálním potřebám osob se zdravotním postižením.

Soutěže propagují plnohodnotné začleňování zdravotně postižených osob na trhu práce, prezentují odborné vzdělávání veřejnosti a zprostředkovávají vztahy mezi odbornými školami a zaměstnavateli.
Místo konání: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Datum konání: 30. 11. 2016

http://www.skillsplus.eu/czech-republic/

19.07.2016 Nový leták ParaSkills


Podívejte se na náš nový leták projektu ParaSkills. Soutěže dovedností ParaSkills jsou určené pro osoby s pracovní neschopností a specificky se zaměří na mladé lidi v posledním ročníku odborného vzdělání.

První kolo (národní soutěž) proběhne v NL, DE, SL, CZ, BG a IT na podzim letošního roku.

Příklady a pravidla soutěže budou brzy k dispozici.

Více informací najdete na webových stránkách projektu: http://paraskillsproject.eu

Leták si můžete stáhnout zde.

01.06.2016 Aktuálně o projektu Paraskills


Ve dnech 12 a 13. května 2016 se konalo již páté setkání partnerů projektu Paraskills , které proběhlo u italského zástupce A.N.F.E v Římě.

Během tohoto setkání se organizace zaměřili na zadání jednotlivých soutěží pro národní i mezinárodní kolo soutěží odborných dovedností, které proběhne v roce 2017 v Holandsku.

Konečně vám můžeme představit nové logo Skills+ a také vás seznámit s formátem soutěží Paraskills.


11.01.2016 Spolupráce s MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí


Je nám velkou ctí oznámit zahájení spolupráce Euroface Consulting s.r.o. a Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Velmi si vážíme zapojení partnerské školy do projektu Paraskills, projektu zaměřeného na ověření modelu soutěží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v odborných dovednostech, např. zahradnictví, ICT, elektroinstalace apod. Soutěže v odborných dovednostech jsou úspěšné v řadě zemí a pro mladé lidi představují možnost, jak získat nové zkušenosti, předvést své dovednosti a navázat vztahy pro budoucí kariéru. Zároveň soutěže prezentují odborné vzdělávání veřejnosti a zprostředkovávají vztahy mezi odbornými školami a zaměstnavateli.
Úspěšný model soutěží je díky projektu Evropské unie přenášen k cílové skupině žáků se zdravotním postižením. Partnerská škola ve Valašském Meziříčí se zaměřuje na žáky sluchově postižené a pro tuto skupinu uspořádá ve školním roce 2016/2017 národní kolo odborných soutěží Paraskills.
Pedagogové této školy se budou podílet na tvorbě zadání jednotlivých soutěží, pilotáži a hodnocení.
Věříme, že spolupráce přinese výsledky, které budou sloužit dalším zájemcům o podporu žáků se zdravotním postižením v souvislosti s jejich uplatněním na trhu práce.

02.09.2015 Schválené logo Paraskills


Partneři evropského projektu se dohodli na podobě loga Paraskills. Pro zajištění maximálního zviditelnění a informovanosti bude v průběhu projektu toto logo doplněno samostatným logem soutěže Paraskills.

Logo Paraskills koresponduje s barvami olympiády a diverzitou dovedností.

01.09.2015 Projektová setkání a první výsledky


Od začátku projektu v září 2014 už proběhla dvě oficiální projektová setkání. Obě se konala v Nizozemsku, kolébce soutěží odborných dovedností mladých lidí. Zástupci z České republiky, Bulharska, Slovinska, Německa a Itálie ocenili příležitost navštívit organizaci Skills NL a seznámit se se zázemím pro organizaci soutěží odborných dovedností na světové úrovni.

Partneři diskutovali o jednotlivých profesních oblastech, na které se dále zaměří. Rozhodli, které odborné profese budou zahrnuty do soutěže Paraskills. Česká republika se ujala organizace národních soutěží v oblastech ICT, elektroinstalace a zahradnictví.

Třetí projektové setkání se uskuteční v Praze, v říjnu 2015.