SENDI | Euro-face.cz

SENDI – Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení


SENDI
SENDI
Realizace: 2013-2015

Rámec hodnocení založený na kompetencích (P-scales) byl vytvořen Agenturou pro vývoj kvalifikací a kurikula (QCDA) ve Velké Británii s cílem poskytnout nástroje pro hodnocení pokroku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nelze posuzovat dle běžných kvalifikací. P-scales mají formu kvalifikací založených na kompetencích a tato struktura je vhodná k certifikaci. Organizace The Learning Machine Ltd vytvořila ve Velké Británii efektivní systém certifikace založený na P-scales, který umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami získat oficiální ocenění jejich pokroku ve formě certifikátů.Cíle projektu:

  • Přenést inovativní metody a techniky pro certifikaci jako ocenění pokroku ve vazbě na Evropský kvalifikační rámec (EKR) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřeby a zdravotním postižením
  • Přenést metody hodnocení založené na kompetencích ve struktuře učebních výstupů a hodnotících kritérií
  • Testovat a vyhodnotit atraktivitu nového systému hodnocení
  • Podporovat směrování zdravotně postižených občanů k odbornému vzdělávání na principech ECVET
  • Snižovat bariéry pro přístup zdravotně postižených občanů k formálním kvalifikacím

www.sendiproject.eu