| Euro-face.cz

DiPsyCa


DiPsyCa
DiPsyCa
Realizace: 2023-2024

Posílení digitální a psychologické kapacity zaměstnanců pro efektivní práci na dálku.
Projekt je přímo určen dospělým a jeho cílem je budovat jejich dovednosti a schopnosti a podporovat je ve zvyšování kompetencí na místní, národní a evropské úrovni prostřednictvím využití výsledků projektu DiPsyCa.

Zapojení cílové skupiny navíc posílí digitální a psychologickou připravenost zaměstnanců přejít na práci z domova nebo hybridní model. Kromě toho může být vytvořený výukový obsah DiPsyCa atraktivní a použitelný pro jiné kategorie občanů EU.

Přímými příjemci projektu jsou dospělí, konkrétně zaměstnanci, kteří čelí přechodu na práci z domova nebo hybridní práci z důvodu nedostatku specifických digitálních kompetencí a obtížím se psychicky přizpůsobit změněné povaze práce. Díky aktivitám projektu budou příjemci lépe připraveni na úkoly vyžadující digitální a psychologickou připravenost, dovednosti řešit problémy a umožní jim tak podporovat změnu jak v kultuře a společnosti, tak i v profesních oblastech v průmyslu.