SAFE | Euro-face.cz

SAFE


SAFE
SAFE
Realizace: 2010-2012

Evropský projekt, jehož cílem je vytvořit standard pro hodnocení pokroku a kompetencí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Základem jsou kritéria vyvinutá britskou agenturou pro vývoj kvalifikací a vzdělávacích osnov a používána učiteli ve Velké Británii.


Projekt byl podpořen a je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Celoživotního učení, Přenos inovací. Partnerské organizace nejprve přeloží kritéria Britské agentury a se zapojením odborné veřejnosti zajistí jejich lokalizaci. Dále budou usilovat o propagaci tohoto systému a šíření povědomí o projektu.

Webové stránky projektu: http://cs.theingots.org/community/pscales