| Euro-face.cz

Nové možnosti s virtuální realitou


Nové

V projektu ART přinášíme dětem na základních školách možnost prohlédnout si muzea a kulturní památky prostřednictvím virtuální reality. Prohlídky vytváříme pomocí 360° kamery a snímky doplňujeme zajímavostmi, kvízy a střípky z historie. Cílem je vzbudit v dětech zájem o život kolem nás a podpořit výchovu k aktivnímu občanství.

V létě jsme poprvé představili 3D brýle skupince dětí na příměstském táboře. Děti mohly virtuálně navštívit holešovskou synagogu a židovský hřbitov, Muzeum Kroměřížska a Muzeum v přírodě v Rymicích. Akce měla velký úspěch, děti se aktivně zapojovaly do diskuze a náhled do historie s využitím technologií je moc bavil. Od září 2022 budeme ve virtuálních prohlídkách pokračovat.

Fotografie z tábora - kliknutím zobrazíte větší fotografii