| Euro-face.cz

Pražské setkání v červenci 2022


Pražské

Zástupci Euroface Consulting, Pro Work a SPI se osobně setkali v Praze, 15.7.2022, aby diskutovali průběh projektu Keep up.

Hlavní diskuze se týkaly struktury e-learningu, který je v projektu vyvíjen, časové osy a cílové skupiny. Partneři se shodli na časových milnících a meeting zakončili s jasnou představou, jak pokračovat v realizaci projektu.

Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii