| Euro-face.cz

Partnerské setkání projektu DigMyVET


Partnerské

Druhé partnerské setkání projektu DigMyVET se konalo minulý týden v krásné Florencii v Itálii. Po dlouhé době se partneři konečně mohli setkat tváří v tvář a diskutovat o veškeré dosud vykonané práci.

V první části projektu prováděli všichni partneři výzkum ve svých zemích i v dalších zemích EU, aby shromáždili dostatek materiálů pro Integrační příručku, která je hlavním výstupem první fáze projektu a nyní je v procesu překladů do všech partnerských jazyků. Příručka je plná osvědčených postupů o tom, jak vyučovat / učit se praktické předměty ve střediscích odborného vzdělávání a přípravy v případě distanční výuky. Druhá část setkání se týkala plánování dalšího kroku, kterým bude Interaktivní nástroj pro benchmarking digitální strategie.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii