| Euro-face.cz

Výzkum mezi poskytovateli odborného vzdělávání


Výzkum

V projektu STAY+ aktuálně probíhá výzkum mezi poskytovateli odborného vzdělávání na téma podpory wellbeingu.

Zaměřujeme se na příklady dobré praxe, provádíme řízené rozhovory a realizujeme dotazníkové šetření. Výsledky budou zveřejněny na platformě projektu.

Více informací o projektu STAY+ naleznete v projektovém letáčku.